Tweede Kamer vraagt om duidelijke kaders voor publieke omroep

De Tweede Kamer verzoekt de regering duidelijke kaders te stellen waarmee de publieke taak van de publieke omroep kan worden afgebakend.

Volgens Kees Verhoeven (D66), indiener van de motie die daartoe opriep, is de publieke omroep gebaat bij een heldere kerntaak. Een heldere kerntaak heeft zo min mogelijk overlap met het aanbod van commerciële aanbieders en draagt bij aan een gelijk speelveld.

Verhoeven diende de motie in omdat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord de publieke omroep de opdracht meegeeft om meer eigen inkomsten te verwerven. Daarin schuilt het gevaar dat de publieke omroep zich nadrukkelijker op commerciële activiteiten gaat richten, terwijl de focus juist gericht zou moeten zijn op programmering met publieke meerwaarde.

Het kabinet stuurt uiterlijk in het najaar van 2013 een brief aan de Kamer over de afbakening van de publieke taak.

De motie kon op de steun van een Kamermeerderheid rekenen. Naast D66 stemden PVV, SGP, VVD, 50PLUS, GroenLinks en PvdD vóór de motie.