Snel verschoningsrecht voor journalisten

Journalisten krijgen een wettelijk verankerd verschoningsrecht. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie werken aan een wetsvoorstel, zo meldt De Telegraaf.

Het wetsvoorstel moet over twee weken klaar zijn.

Het verschoningsrecht is het recht van een getuige om geen antwoord te geven op vragen die de rechter stelt. Zo kan een journalist de bron van een bericht beschermen.

In het wetsvoorstel zal staan dat de rechter vooraf moet toetsen of het afluisteren van journalisten is toegestaan. Daarbij worden voortaan andere voorwaarden gesteld dan bij burgers. Welke voorwaarden dat zijn, is nog niet bekend.

Bronbescherming

Vorige week oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de Nederlandse Staat en de AIVD in 2006 de rechten van twee Telegraafjournalisten hebben geschonden. Inlichtingendienst AIVD zette de journalisten vast en luisterde ze af omdat ze hun bronnen niet bekend wilden maken.

Pas achteraf werd toestemming gevraagd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het is de derde keer dat het EHRM uitspraak doet over bronbescherming door journalisten. In alle gevallen zijn de media in het gelijk gesteld.

NDP Nieuwsmedia betreurt het dat er drie uitspraken van het Europese Hof nodig zijn om de minister tot actie op het terrein van bronbescherming te brengen. De branche ziet het wetsvoorstel met grote belangstelling tegemoet.