Print hoogste ROI onder traditionele media

Binnen het scala van traditionele advertentiemogelijkheden biedt print de hoogste ROI.

Dat blijkt uit de rapportage van het Media Efficiency Panel van GfK. De analyse is gebaseerd op een benchmark van 98 studies.

In de single source opzet van het Media Efficiency Panel is GfK in staat de aankopen van panelleden middels een regressie-analyse in verband te brengen met hun mediagedrag. Andere invloeden dan mediagedrag (bijvoorbeeld sales promotion) worden uit het model verwijderd.
Inmiddels heeft GfK een benchmark opgebouwd die bestaat uit 98 studies.

Uit de op het INMA European Congres gepresenteerde studie blijkt dat print binnen de traditionele media de hoogste ROI genereren. Hoewel tv binnen het GfK-portfolio met gemiddeld 680 GRP’s een dominante positie inneemt, weet print een 2,5 zo hoge ROI te realiseren.

De ROI van print bedraagt gemiddeld 0,66 en kan bij een goede campagne oplopen tot 1,75. Daar zijn de lange termijn reclame-effecten niet in meegerekend.

Ook de online campagnes zijn in MEP geanalyseerd; van een viertal nieuwe mediakanalen weet slechts een tweetal de ROI van print te evenaren; you tube en search.

Uitkomsten van het MEP tonen verder een aantal succesfactoren voor printcampagnes:

  • uitingen met direct respons karakter hebben een hoge ROI
  • campagnes gericht op merkliefhebbers zijn het meest effectief
  • print is van grote toegevoegde waarde voor een tv-campagne
  • print bereikt net als online relatief veel innovators and early adopters

GFK sluit de analyse af met een pleidooi voor een goede integratie van offline en online-campagnes. Hoewel de focus op ROI verstandig is, raadt het bureau aan om ook imago-ontwikkeling en impact van de reclame niet uit het oog te verliezen.