Podcasts blijken effectief reclamemedium

Advertentiecampagnes rond podcasts leveren aantoonbare reclame-effecten op. De uitingen worden herinnerd en de reclameboodschap komt goed over.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat NRC Media en Mindshare uitvoerden naar de werking van reclame bij podcasts.

Podcast-beluistering is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Consumenten maken inmiddels in groten getale gebruik van podcasts. De luistertijd neemt nog altijd toe.

De advertentie-inkomsten van podcastmakers groeien echter nog niet mee met de populariteit van het mediumtype. Dit zou kunnen duiden op onbekendheid met deze advertentievorm of op gebrek aan inzichten over de effectiviteit van de reclame. NRC Media bracht samen met onderzoekspartner Mindshare de werking van podcastreclame in kaart.

Effectiviteit in kaart

De eerste resultaten van het effectonderzoek laten de potentie van het nieuwe reclamemedium zien. In dit deel van de studie zijn pre-rolls onder de loep genomen. Uit de uitkomsten blijkt dat podcastcampagnes voor aanzienlijke impact kunnen zorgen. De positieve effecten doen zich al voor bij enkele inschakelingen. De campagnes blijken ook zonder de inzet van aanvullende media vruchten af te werpen.

Nieuwe inzichten

Voor het onderzoek werden vijf reclamecampagnes (pre-rolls) geanalyseerd. Dit levert diverse nieuwe inzichten op:

  • Pre-rolls bij podcasts realiseren binnen enkele weken significante communicatie-effecten, ook voor gevestigde adverteerders.
  • De reclamevorm scoort goed op herinnering en boodschapoverdracht: 68 procent van de respondenten heeft de reclameboodschap opgemerkt.
  • Bij wekelijkse luisteraars zijn de scores van de gemeten campagnes significant hoger.
  • De reclame-uitingen krijgen een positieve beoordeling. De uitingen worden met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 gewaardeerd.
  • De respondenten vonden de boodschap en afzender van de reclame helder.
  • Het imago van adverteerders was na de podcastcampagne significant beter.

Frequentie telt

Podcasts bereiken een jonge doelgroep die betrokken, hoogopgeleid en welstandig is. Het is ook een groep die media doorgaans vluchtig consumeert en die zich lastig met reclame laat vangen.

Volgens Mindshare is de reclamevorm uitermate geschikt om efficiënt en succesvol reclameboodschappen op deze luisteraars over te brengen. Het mediabureau benadrukt het belang van frequente inzet van podcastreclame. De hoge luisterfrequentie van podcasts biedt adverteerders de mogelijkheid om hun doelgroeppersonen meermalen te bereiken. Het onderzoek laat zien dat reclame-effecten daardoor toenemen.