Cursus advertising

Onze Nieuwsmedia Academy

De Nieuwsmedia Academy is een online database over advertising. Mediaprofessionals krijgen inzicht in de bijzondere eigenschappen van nieuwsmedia.

Adverteerders kunnen consumenten op diverse platformen 24/7 bereiken. In een relevante en actuele context. Voor een effectieve reclamecampagne is het van belang om de unieke mogelijkheden van de verschillende nieuwsmedia te kennen.

Cursus advertising: adverteren in nieuwsmedia

In de vernieuwde opzet geeft Nieuwsmedia Academy een compleet beeld van nieuwsmedia als advertentiemedium. De databank biedt inzicht in het nieuwsmedialandschap, en de manier waarop advertenties de kracht van het nieuws kunnen benutten.

De verschillende hoofdstukken geven antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe consumeren Nederlanders nieuws?
  • Welke nieuwsmedia gebruiken ze?
  • Hoe gebruiken ze die?
  • Welke kansen bieden de verschillende nieuwsmedia adverteerders?
  • Hoe werken adverteerder, reclamebureau, mediaplanner en exploitant samen?
  • Hoe ziet een goed multimediaplan er uit?

Elk hoofdstuk is één afgerond onderwerp, met nuttige links en bronnen voor verdere studie. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt de opgedane kennis getoetst.

Reclame, mediaplan en campagne

In de eerste hoofdstukken wordt kennis aangereikt over nieuwsmedia en het samenspel tussen nieuws en reclame. Daarna gaat het over de praktijk: het maken van een goed mediaplan. In de appendix zijn instrumenten te vinden waarmee mediaplanners hun campagne kunnen optimaliseren.

 

Cursus advertising: de Nieuwsmedia Academy