Dagbladadvertenties scoren hoog op engagement en effectiviteit

Uit nieuw onderzoek blijkt dat dagbladreclame de meest aansprekende en effectieve vorm van adverteren is.

Een nieuwe studie van News Media Canada toont aan dat het publiek meer betrokken is bij advertenties in dagbladen dan bij enig ander medium, print of digitaal.

Hoogste score

In het onderzoek behalen nieuwsmedia op alle fronten een betere score dan de andere mediakanalen. De lezers zijn betrokken bij het nieuws en staan open voor de commerciële boodschappen. De advertenties vallen op en irriteren de consument van alle reclame-vormen het minst. Per saldo levert dit voor dagbladen de beste score op in deze studie.

Engagement

Gedrukte kranten eindigen bovenaan op ‘Ad Engagement’. Dit begrip heeft betrekking op de aandacht, relevantie en aantrekkingskracht van advertenties. Deze score is bij gedrukte kranten bijna twee keer zo hoog als bij de andere mediakanalen, waaronder televisie, radio, websites, tijdschriften, sociale platforms en zoekmachines.

Effectieve reclame dagbladen

Effectiviteit

De onderzoekers kwantificeerden de advertentie-effectiviteit met een nieuwe berekening. Hierbij wordt de reclame-irritatie op de zichtbaarheid van advertenties in mindering gebracht. Met een ‘Advertising Effectivity Score’ van 77 overtreffen gedrukte kranten alle andere onderzochte mediakanalen. Het dagblad is het enige mediumtype met een positief resultaat. Tv behaalt een effectiviteitsscore van -7 en sociale media een score van -16.

De positieve score van nieuwsmedia gaat op voor zowel jongere (Millennials) als oudere (Baby Boomers) doelgroepen.

Vertrouwen in reclame

De betrokkenheid van de lezers heeft een positief effect op de beleving van advertenties op de nieuwsplatforms. Bij de traditionele mediumtypen krijgt reclame in de gedrukte dagbladen het meeste vertrouwen. Ruim de helft van de lezers heeft (enig) vertrouwen in de uitingen. Datzelfde gaat op voor internet. Van de verschillende type websites krijgt reclame op nieuwssites het meeste vertrouwen.

reclame nieuwsmedia meest vertrouwd

Bron: Totum Research i.o.v. News Media Canada

Over het onderzoek

De studie werd in opdracht van News Media Canada uitgevoerd door Totum Research.
Het onderzoek is gebaseerd op 800 online interviews die zijn afgenomen in februari 2019.
Aan de respondenten werd gevraagd om media te beoordelen op 16 verschillende engagement-kenmerken (algemeen, nieuws en reclame). De resultaten zijn voor elk medium geïndexeerd ten opzichte van de gemiddelde score.