Nederlander blijft voor nieuws gehecht aan traditionele media

Ondanks de opmars van on demand-media blijven Nederlanders voor hun nieuwsbehoefte intensief gebruik maken van traditionele media. Naar nieuws gebracht via TV, dagbladen en radio gaat nog altijd veel tijd en aandacht uit.

Dat blijkt uit de nieuwe GfK-studie Trends in digitale media.

Traditionele nieuwsmedia blijven populair

Waar live TV-kijken daalt, nemen uitgesteld kijken, streaming en vooruitkijken toe. Ook muziek streamen groeit nog steeds. Voor het volgen van nieuws houdt men echter vast aan de traditionele media. TV, papieren dagbladen en radio worden gemiddeld het langst voor nieuwsconsumptie gebruikt.

Digitaal nieuws in vele vormen

Uiteraard zijn daar de veelgebruikte digitale nieuwskanalen bij gekomen. 60 procent van de smartphonebezitters gebruikt dit device om het nieuws te volgen. De mobiel is ook de toegangspoort voor een groeiende groep podcastluisteraars (21% van de smartphonebezitters). Zij zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in nieuwsonderwerpen.

Nieuwsplatforms worden druk bezocht voor het bekijken van korte video’s. In de top van meest gebruikte platforms staan vijf nieuwsmedia waaronder NU.nl, AD en RTL. Voor het bekijken van die korte video’s is de smartphone het meeste gehanteerde scherm (38% van de bezitters). Ook de tablet en laptop worden hiervoor gebruikt.

Nieuws belangrijke drijfveer voor mediaconsumptie

De prominentie rol van nieuws in de mediaconsumptie komt in het onderzoek duidelijk naar voren. GfK wijst in Trends in digitale media vijf drivers aan die van grote invloed zijn op het mediagebruik: het volgen van actualiteiten, sociale contacten, vermaak, ontspanning en specifieke interesses.

Nieuws traditionele media, redenen voor gebruik

Bron: GfK Trends in digitale media

Bij twee van deze vijf drijfveren zijn nieuwsmedia veruit het meest populair. Met name bij het volgen van de actualiteit en het verdiepen van interesses zijn zij onbetwist de belangrijkste bron. Bij specifieke interesses spelen ook tijdschriften, Twitter en podcasts een verdiepende rol.

Groeiend vertrouwen in nieuws en datagebruik

De Nederlandse bevolking laat in 2022 een stijgend vertrouwen in nieuwsmedia zien. De respondenten drukken dit vertrouwen uit in een hoog rapportcijfer. Ook de veiligheid van hun data en persoonsgegevens wordt bij nieuwsmedia positief beoordeeld. De veiligheid van data krijgt een positieve score bij zowel TV, radio, print als online nieuwsplatforms. Social media scoren op beide punten nog altijd onvoldoende.

Met dit vertrouwen als basis is de wekelijkse tijdbesteding aan nieuws substantieel. Wat opvalt is het grote aantal opties om het nieuws te volgen. De onderstaande tabel uit GfK Trends in media rapporteert er tien:

Leesduur nieuws traditionele media (incl. digitaal)

Bron: GfK Trends in digitale media

Gebruikers van TV en dagbladen besteden veel tijd aan nieuws: tussen twee tot drie uur per week. Ook nieuws op de radio houdt de luisteraar lang vast, gemiddeld bijna twee uur. Voor digitaal nieuws kan men op uiteenlopende platforms terecht. Met ruim anderhalf uur per week krijgt ook het nieuws op de smartphone langdurig aandacht. Daarnaast worden de tablet en laptop/pc veelvuldig gebruikt voor het bekijken van nieuws op web, app of e-paper.

Over GfK Trends in digitale media

Trends in digitale media is in december 2022 uitgevoerd door GfK in samenwerking met NDP Nieuwsmedia en andere organisaties uit de mediasector. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van media in het algemeen en mobiele apparaten in het bijzonder.