Vertrouwen in Nederlands nieuws opnieuw groot

Nederland behoorde begin 2022 wereldwijd tot de landen met het grootste vertrouwen in nieuws.

De grote meerderheid van de burgers vertrouwt het nieuws in ons land. Dat blijkt uit Digital News Report 2022 van het Commissariaat voor de Media.

Twee op drie Nederlanders heeft vertrouwen in het nieuws dat zij zelf consumeren. Met deze scores is het vertrouwen in nieuws groter dan de ons omringende landen.

vertrouwen in nieuws

Bron: Digital News Report 2022

De Nederlandse nieuwsmerken onderling ontlopen elkaar niet veel. De waardering van de bij NDP Nieuwsmedia aangesloten nieuwsmerken loopt uiteen van ruim voldoende tot goed. Overall heeft het vertrouwen in nieuws een iets lagere score dan in 2021. Het vertrouwen is echter groter dan voor de pandemie.

In Nederland weinig zorgen over nepnieuws

In vergelijking met andere landen maken Nederlanders zich minder zorgen over nepnieuws. Dit in tegenstelling tot het VK of de VS waar 6 op 10 burgers zich zorgen maken over nepnieuws. Als Nederlandse respondenten bezorgd zijn, dan verwijzen zij vaak naar berichten over het coronavirus.

Onafhankelijkheid van nieuwsmedia

De onderzoekers tonen aan dat de onafhankelijkheid van nieuwsmedia sterk bijdraagt aan het vertrouwen van burgers in het nieuws. Daarbij is van belang dat de media onafhankelijk zijn van overheid, politiek en commercie.

Nederlanders zijn bijzonder positief over de onafhankelijkheid van de nieuwsmedia in ons land. Zij geven in ruime meerderheid aan dat commercie, politiek en overheid weinig invloed hebben op de inhoud. In veel andere landen maken de burgers zich meer zorgen over deze vormen van invloed op de nieuwscontent. De waargenomen onafhankelijkheid is in ons land aanzienlijk groter dan in andere Europese landen en de VS.

Veiligheid van persoonlijke gegevens

Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders ingeschreven is bij een nieuwssite of -app. Zorgen over een verantwoord gebruik van persoonsgegevens door nieuwsuitgevers zijn er heel beperkt: slechts 17 procent van de gebruikers van nieuwssites en -apps heeft daarover een zorg. Ook bij dit onderwerp zijn Nederlanders positiever over nieuwsmedia dan burgers in andere landen. Bij de beoordeling van het databeheer bij social media en online winkels zijn de ondervraagde burgers aanzienlijk kritischer.

Over het Digital News Report Nederland 2022

Sinds 2018 werkt het Commissariaat voor de Media voor Digital News Report (DNR) samen met The Reuters Institute for the Study of Journalism. Het jaarlijkse Digital News Report geeft inzicht in het (online) nieuwsgebruik en het vertrouwen in Nederlandse nieuwsmerken.

In totaal zijn bijna 100.000 respondenten in 46 landen online over hun nieuwsconsumptie ondervraagd. Tussen 24 januari en 8 februari 2022 hebben in Nederland 2.003 respondenten de vragenlijst ingevuld.