Onderzoek toont commerciële kansen voor podcasts

Consumenten nemen reclame en sponsoring in podcasts beter in zich op dan commerciële uitingen op andere reclamedragers.

Ook wekken reclame en sponsoring in podcasts meer nieuwsgierigheid op.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau Tapestry in opdracht van The Guardian. De effecten doen zich vooral voor bij podcasts van gerenommeerde mediabedrijven.

De gunstige reclame-effecten bieden de podcastmakers commerciële kansen. Podcasts kunnen het imago van adverterende merken verbeteren en het koopgedrag stimuleren, zo blijkt uit het onderzoek. Het medium zorgt verder voor aantoonbaar sterkere reclame-effecten als het medium gecombineerd wordt met andere reclamekanalen.

Podcastluisteraars letten meer op advertenties

Uit het onderzoek bleek dat 65 procent van de podcastluisteraars aandacht besteedde aan de reclame. Dat is aanzienlijk meer dan bij mediumtypen als tv (39 procent) en radio (38 procent). Die ruime aandacht vergroot de kans op aankoop van een product of dienst. Ruim de helft van de podcastluisteraars liet weten op basis van informatie uit een podcast een aankoop van de adverterende merken te overwegen.

Branded content leidt tot nieuwsgierigheid en aankopen

Podcasts van een vertrouwd mediamerk hebben meer impact, blijkt uit het onderzoek. Reclame in de podcasts van de Guardian werd door luisteraars eerder ‘informatief’, ‘beklijvend’ en ‘aantrekkelijk’ genoemd dan in podcasts van onbekende producenten. De reputatie van het mediamerk heeft zelfs een sterkere invloed op de reclame-effecten dan het onderwerp van de podcast.

De helft van de respondenten antwoordde dat reclame in een Guardian-podcast hun mening over het adverterende merk in positieve zin veranderde. Ook zette de publiciteit de luisteraar aan om meer te weten te komen over het merk. De uitkomsten laten zien dat het positieve imago van het een uitgever of mediamerk afstraalt op de adverterende merken.

Podcasts trekken een jong publiek

De gebruikersgroep van podcasts kenmerkt zich door de lage leeftijd (relatief veel 13-34 jarigen). Daarnaast vallen het hogere opleidingsniveau en de sociale klasse op.

Over het onderzoek

The Guardian heeft in het VK een onderzoek laten uitvoeren onder 3.250 volwassenen ouder dan 18 jaar. Het onderzoeksbureau Tapestry voerde daarbij onderzoek uit naar het fysieke gedrag van luisteraars en deed diepte-interviews om te begrijpen hoe mensen op reclame in podcasts reageren. De bevindingen worden via casestudies gedeeld.

The Guardian is al geruime tijd een toonaangevende podcastaanbieder. De uitgever heeft op basis van dit onderzoek de intentie om de schaal en het bereik van podcasting te vergroten.