Coalitie waardeert journalistiek, weinig oog voor producent

Het coalitieakkoord zet hoog in op persvrijheid en onafhankelijke journalistiek, maar heeft weinig oog voor de daarvoor noodzakelijke private infrastructuur.

In het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord 2021-2025 heeft de mediaparagraaf een prominente plaats gekregen: al op de derde pagina schrijven VVD, D66, CDA en ChristenUnie persvrijheid onmisbaar te achten voor een goed functionerende democratie. Journalisten moeten in een veilig klimaat hun belangrijke werk kunnen doen.

Veiligheid van journalisten

De coalitie kondigt aan het stelsel van bewaken en beveiligen te verbeteren. Deze verbetering werd door het demissionaire kabinet op Prinsjesdag al ingezet. Ook willen de vier partijen het fonds voortzetten waarmee zelfstandig journalisten worden ondersteund in hun veiligheid.

Extra budget voor onderzoeksjournalistiek

In navolging van het vorige kabinet zet de coalitie in op versterking van de onderzoeksjournalistiek. De coalitie maakt daar extra middelen voor vrij: € 10 miljoen per jaar.

Gemiste kans: rol van private nieuwsorganisaties

De mediaparagraaf gaat voornamelijk over de publieke omroepen. Aan de rol van private nieuwsorganisaties in het journalistieke landschap besteedt het coalitieakkoord nauwelijks woorden. Dat is opmerkelijk, omdat meer dan 7 op de 10 journalisten voor een private nieuwstitel werkzaam zijn.

Wel uit de coalitie het voornemen om de Mededingingswet aan te passen, omdat media “meer en meer gedomineerd worden door grote en veelal buitenlandse commerciële ondernemingen”. Gezien de belangrijke bijdrage die zij leveren aan de onafhankelijke journalistiek en pluriformiteit van de Nederlandse nieuwsvoorziening, gaat NDP Nieuwsmedia er vanuit dat hiermee niet de grotere nieuwsbedrijven worden bedoeld.

Opkomen voor pluriformiteit

NDP Nieuwsmedia zal bij de uitwerking van het akkoord aandacht blijven vragen voor de private journalistieke infrastructuur. Om de pluriformiteit van de Nederlandse nieuwsvoorziening te behouden is en blijft een gezonde financiële basis noodzakelijk.

 

Lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia zijn separaat geïnformeerd over de voor nieuwsbedrijven relevante plannen uit het coalitieakkoord.