Bereik gedrukte dagbladen nog altijd groot, digitaal bezoek neemt sterk toe

Het bereik van de gedrukte dagbladen blijft groot. Een op drie Nederlanders leest dagelijks een of meer gedrukte kranten. Dat blijkt uit NPMM 2021-III.

Gemiddeld lezen bijna 5 miljoen dertienplussers dagelijks een gedrukte krant. Dat staat voor 33 procent van de Nederlanders.

Bereik dagbladen in Nederland

Bron: NOM

Ten opzichte van de vorige publicatie is het bereik van de printuitgaven met drie procent gedaald. De daling is deels het gevolg van actuele ontwikkelingen. Covid-19 heeft de distributie van printuitgaven bij losse verkooppunten bemoeilijkt. De dagbladen waren op minder plaatsen te koop en in te zien. Tegelijkertijd heeft de pandemie de digitale nieuwsconsumptie aangejaagd.

Ook de nieuwe onderzoeksopzet en de verbeterde steekproefsamenstelling hadden impact op het bereik.

Forse online groei

De pandemie heeft het gebruik van digitale media aangejaagd. De dagbladsites en -apps bedienen een steeds groter deel van de lezers. Steeds meer abonnees kiezen voor een hybride product en lezen de e-paper en betaalde online artikelen.

Bereik sites en apps dagbladen

Bron: NOBO

Het dagelijkse bereik van de online dagbladen kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 4,1 miljoen dertienplussers. De online bezoekers van dagbladsites en -apps trekken voor hun online nieuwsupdates ruim 24 minuten uit en bekijken daarbij gemiddeld 19 items.

Landelijk versus regionaal

Landelijke dagbladen bereiken in gedrukte vorm dagelijks 20 procent van de bevolking. De regionale titels behalen samen een dagelijks bereik van 2,6 miljoen dertienplussers, ofwel 18 procent.

Het gedrukte dagblad is opvallend populair in het weekend. Het bereik van de zaterdagkrant van landelijke titels is gemiddeld 40 procent groter dan van een doordeweekse editie. NRC en de Volkskrant weten in het weekend maar liefst respectievelijk 65 procent en 67 procent meer lezers te trekken.

AD (1,1 miljoen dagelijkse lezers) en De Telegraaf (1,0 miljoen) zijn in printvorm de grootste landelijke titels. De Limburger heeft het grootste bereik (0,3 miljoen) onder de regionale dagbladen.

Over het vernieuwde onderzoek

NOM publiceerde op 6 december jl. de NOM Print & Merken Monitor 2021-III (NPMM 2021 III) met daarin de bereikscijfers van dagblad- en magazinemerken over de periode kwartaal 3 2020 tot en met kwartaal 2 2021.

De bereiksmeting maakt vanaf het tweede kwartaal van 2021 deel uit van de nieuwe geïntegreerde opzet van Nationaal Media Onderzoek (NMO). Het veldwerk werd in dit kwartaal voor het eerst verricht door de nieuwe leverancier Ipsos.

De datacollectie is vernieuwd. De respondenten kunnen de vragenlijst nu gemakkelijker op een mobiel device invullen. Verder zijn de vragen en de weging met de andere bereiksonderzoeken gelijk getrokken zodat de bereikscijfers voor lezen, luisteren, kijken en internetten in de toekomst complementair zijn. De gegevens van het doelgroeponderzoek DGM worden in alle datasets toegevoegd.

Nieuwe samenstelling rapportage

Ook de samenstelling van de rapportage van NPMM 2021-III is vernieuwd. Voor het eerst worden zowel de landelijke als de regionale titels in één publicatie opgenomen. Mediaplanners kunnen daardoor alle titels in één bestand terugvinden, uitgevers overzien hun portfolio in één rapportage.

De dataset omvat naast het printbereik van de gedrukte uitgaven ook het bereik van de online platforms van dezelfde titels. Voor het online bereik zijn de NOBO-cijfers uit kwartaal 2 2021 de bron.

De NOM-rapportage NPMM zal vanaf nu vier maal per jaar verschijnen.