Nieuwsmedia onderzoeken gezamenlijk beheer uitgeversrecht

Twaalf Nederlandse mediaorganisaties onderzoeken de mogelijkheid voor een gezamenlijke exploitatie van het uitgeversrecht.

Op 7 juni 2021 trad het uitgeversrecht in werking. Met de implementatie van de Europese auteursrechtrichtlijn wordt het voor nieuwsmedia mogelijk om meer controle te krijgen over de verspreiding van hun online nieuwscontent en oneigenlijk gebruik van de content te voorkomen.

Het nieuwe uitgeversrecht maakt het voor nieuwsmedia eenvoudiger om, behoudens de wettelijke uitzonderingen, zelf te bepalen waar en onder welke voorwaarden hun nieuwscontent online wordt gedeeld, net zoals dat voor film- en muziekproducties al langer het geval is. De wetgeving komt hiermee ten goede aan een duurzaam en pluriform medialandschap waarbij goede, onafhankelijke journalistiek burgers informeert en bijdraagt aan een gezonde democratie.

Concreet betekent deze nieuwe wetgeving dat derde partijen zoals platforms, toestemming nodig hebben van de betrokken nieuwsmedia voor het gebruik van hun online nieuwscontent. In een aantal landen heeft deze wetgeving al tot concrete afspraken geleid. Het doel is om dit ook in Nederland te realiseren.

Tegelijkertijd is ook duidelijk dat het voor individuele organisaties niet altijd eenvoudig is om tot evenwichtige afspraken met de platforms te komen. Om die reden onderzoeken Nederlandse uitgevers samen met de landelijke commerciële en publieke omroepen de mogelijkheden voor een gezamenlijk beheer van het uitgeversrecht. De complexiteit van dit thema maakt dat dit onderzoek tijd vraagt.

Op dit moment zijn bij het initiatief betrokken: BDUmedia, DPG Media, Erdee Media Groep, FD Mediagroep, Mediahuis, Nedag Uitgevers, NPO, NOS, ONE Business, RTL Nederland, Talpa Network en WPG Uitgevers.