Printedities landelijke dagbladen bereiken meer lezers

Het bereik van de gedrukte landelijke kranten is in 2020 gestegen. Dat blijkt uit NPM 2021-I, de NOM-rapportage met bereikcijfers over 2020.

Landelijk dagbladen bereiken met de printedities dagelijks ruim 3 miljoen lezers van dertien jaar en ouder.

Ten opzichte van de vorige NOM-publicatie nam het gemiddelde bereik van de groep landelijke dagbladen toe met 62.000 dertienplussers (+2%). Het Financieele Dagblad boekte relatief de grootste bereiksstijging (+9%). Ook NRC (+3%) en AD (+2%) stegen licht, net als De Telegraaf (+1%).

Bereik dagbladen 2020

Bron: NPM 2021-I

Het bereik van de dagbladmagazines van de landelijke titels nam ook toe. FD Persoonlijk telde in 2020 aanzienlijk meer lezers (+13%). Ook AD Magazine (+5%) en Volkskrant Magazine (+4%) realiseerden een groter bereik.

Groeiende nieuwsconsumptie

Onder invloed van de pandemie groeide de behoefte aan betrouwbaar nieuws en duiding. Het bereik van de online nieuwsplatforms nam in 2020 aanzienlijk toe. Dat geldt ook voor de sites en apps van de landelijke dagbladmerken. Het dagelijkse online bereik van deze groep steeg in 2020 met 13 procent.

Bron: NOBO

Cijfers over de sterk toegenomen online nieuwsconsumptie kwamen al eerder naar buiten. De nieuwe NOM-cijfers laten nu zien dat ook de printuitgaven in 2020 zeer in trek waren.

Over het onderzoek

NOM publiceert op 6 mei 2020 de NOM Print Monitor 2021-I met nieuwe bereikscijfers voor landelijke dagbladen en magazines over de periode Q1 t/m Q4-2020. De resultaten zijn in deze analyse vergeleken met NPM 2020-IV. De vermelde bereikcijfers van nieuwssites en -apps zijn afkomstig uit het online bereiksonderzoek NOBO en zijn gebaseerd op het dagelijkse bereik van web en app in 2019 en 2020.