Online nieuwsconsumptie in 2020 sterk toegenomen

Het gebruik van nieuwssites en -apps is in coronajaar 2020 in een stroomversnelling gekomen.

Het dagelijkse bereik van nieuwssites en apps nam vorig jaar met 16 procent toe. De hoeveelheid bekeken nieuws steeg zelfs met een derde.

Smartphone dominant

Maandelijks raadpleegt 78 procent van de dertienplussers een app of site van een van de dertig geanalyseerde nieuwsmerken. Op een willekeurige dag brengen bijna 6 miljoen nieuwsvolgers een online bezoek aan een nieuwssite. Het smartphonegebruik is bij deze bezoekers dominant. 77 procent van het bereik komt via dit device tot stand.

Bron: NOBO

Miljoen extra nieuwsvolgers

Het coronanieuws is van grote invloed geweest op het sterk gestegen webverkeer. Bestond het bereik voor de uitbraak uit gemiddeld 5 miljoen bezoekers per dag, vanaf maart 2020 lag dat op een niveau van gemiddeld 6 miljoen dagelijkse bezoekers. Zelf in de zomermaanden zijn de nieuwsplatforms druk bezocht en stabiliseerde het bereik ruim boven het niveau van voor de uitbraak.

Topdag

De cruciale momenten in het covid-nieuws zijn in de webstatistieken duidelijk zichtbaar. De dagen van de persconferenties trokken ongeveer een miljoen nieuwsvolgers meer. De absolute recorddag was 14 december. Op de dag van de toespraak van Rutte vanuit het torentje liep het bereik van de nieuwsplatforms op tot 7,5 miljoen, ruim de helft van de dertienplussers in ons land.

In de weken ervoor trokken de persconferenties en de verkiezingen in de VS aanzienlijk meer bezoekers dan op andere dagen.

Bron: NOBO

De nieuwssites en -apps hebben een breed gebruikerspubliek. Het bereik is in 2020 in diverse veelgebruikte mediadoelgroepen gestegen. Vooral 35-49 jarigen bekijken verhoudingsgewijs veel online nieuws. Ook doelgroepen als boodschappers, welgestelden en zakelijke beslissers zijn relatief veel op de nieuwsplatforms te vinden.

Over het onderzoek

De analyses zijn gebaseerd op de meting van dertig online nieuwsmerken die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia.

Het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) wordt in opdracht van de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) uitgevoerd door KANTAR. Het onderzoek is gebaseerd op een kwalitatief hoogwaardig panel met ca. 4.200 leden. NOBO is sinds 2016 de standaard voor digitaal bereiksonderzoek. Het onderzoek rapporteert cross-device over het internetgedrag van personen en omvat alle digitale platformen.