Franse toezichthouder draagt Google op om te onderhandelen over het uitgeversrecht

De Franse mededingingstoezichthouder draagt Google op om met Franse uitgevers te gaan onderhandelen over een vergoeding voor het uitgeversrecht.

De toezichthouder is van mening dat Google ernstige en onmiddellijke schade veroorzaakt en spreekt daarom een voorlopig oordeel uit.

Uitgeversrecht beschermt online journalistiek

Het uitgeversrecht beschermt investeringen van nieuwsbedrijven in onafhankelijke online journalistiek. Niet langer kunnen techbedrijven (grote) delen van artikelen overnemen zonder hiervoor een vergoeding te betalen. Behoudens een paar wettelijke uitzonderingen wordt hiermee de economische waarde van nieuwsberichten beschermd.

Franse toezichthouder vermoedt drie inbreuken

De Franse toezichthouder heeft sterke vermoedens dat Google misbruik maakt van haar machtspositie, het bedrijf heeft meer dan 90 procent marktaandeel op de online zoekmarkt, en geeft hiervoor drie redenen:

  • Google past oneerlijke handelspraktijken toe door niet te willen onderhandelen over een vergoeding voor het uitgeversrecht.
  • Google’s oplossing, die eruit bestaat uitgevers de mogelijkheid te bieden ‘gratis licenties’ te verstrekken, leidt volgens de autoriteit tot een omzeiling van de doelstelling van de nieuwe wetgeving.
  • Google’s handelen is discriminerend van aard omdat ze elke uitgever gelijk behandelt. In het mededingingsrecht is het belangrijk dat een bedrijf rechtvaardigingsgronden kan aanvoeren voor het handelen. Door alle uitgevers zonder objectieve rechtvaardigingsgrond gelijk te behandelen miskent het bedrijf mogelijke verschillen tussen uitgevers en kan daarmee discriminerend handelen.

Maandelijkse rapportage

Tot de definitieve uitspraak moet Google maandelijks aan de toezichthouder rapporteren over de opvolging die het bedrijf aan deze beslissing geeft. In de tussentijd moet Google de content van uitgevers blijven weergeven op een manier die de uitgever voorstaat.

Google dient bovendien waarborging te geven dat zoekresultaten van Franse uitgevers tijdens de onderhandelingen op een neutrale manier worden geïndexeerd, geclassificeerd en weergegeven.

Nederlands uitgeversrecht

Nederland kent nog geen uitgeversrecht, maar daar komt spoedig verandering in. Ook Nederland zet, net als Frankrijk al heeft gedaan, de nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn om. Het uitgeversrecht maakt hier onderdeel van uit. Het advies van de Raad van State over deze omzetting is onlangs uitgebracht. De verwachting is dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel net voor of net na de zomer zal indienen.