Uitgevers strijden tegen Ja/Ja-sticker

Het opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk is funest voor de lokale journalistiek, stelt de NNP.

Uitgevers van huis-aan-huis-kranten, verenigd in de NNP, hebben in een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en mediaminister Slob gewaarschuwd voor de gevolgen van het opt-insysteem voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk, de Ja/Ja-sticker.

De branchevereniging stelt dat behalve de lokale journalistiek ook 450 miljoen euro aan advertentie-inkomsten op het spel staat.

De NNP trekt in het protest tegen de Ja/Ja-sticker samen op met DPG Media, NDC mediagroep en BDU Media, die behalve landelijke en regionale nieuwsmedia ook huis-aan-huisbladen uitgeven.

Beproefd systeem

In een poging papierverspilling tegen te gaan, dreigen gemeenten het voorbeeld van het stadsbestuur van Utrecht te volgen en reclamefolders én huis-aan-huiskranten uit de brievenbussen te weren.

In plaats van het bestaande en beproefde systeem waarmee inwoners met een Ja/Nee- of Nee/Nee-sticker ongewenst drukwerk kunnen weren, geldt in Utrecht: geen sticker, geen drukwerk.

Landelijke afspraak

In Rotterdam stelden de lokale politiek en uitgevers in goed overleg een minimumpercentage aan redactionele inhoud vast waaraan huis-aan-huiskranten moeten voldoen om niet als (verkapte) reclamefolder te worden beschouwd.

De NNP wil met de minister en VNG bespreken of hierover een landelijk gedragen afspraak kan worden gemaakt.

Nederland telt momenteel bijna vierhonderd huis-aan-huiskranten die wekelijks door zo’n 7,9 miljoen Nederlanders gelezen worden.