Marketingdirecteuren positief over ROI en betrouwbaarheid van nieuwsplatforms

De meeste Britse marketingdirecteuren (CMO’s) zijn van mening dat premium digitale media zoals nieuwssites de hoogste ROI leveren.

De meerderheid is daarnaast van opvatting dat online reclame in een redactionele omgeving het meeste vertrouwen geniet. Bijna vier op vijf CMO’s zijn daarom van plan om het budget voor deze media te vergroten.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête onder 100 Britse marketingdirecteuren in opdracht van het mediaplatform Teads. Betrouwbaarheid van media en reclamefraude waren voor Teads aanleiding om de CMO’s over hun digitale campagnes te ondervragen.

De vraagpunten betroffen de mediabudgetten, het vertrouwen in media, transparantie, innovatie en de ROI van premium digitale media. Tot deze groep media worden de digitale platforms van regionale en landelijke nieuwsmerken, de magazinemerken en de internet-only merken gerekend.

Bron: Teads CMO research

Diverse uitdagingen digitale reclame

Bijna driekwart van de CMO’s gelooft dat digitale reclame een belangrijke bijdrage levert aan de omzet. Het zijn met name de targeting-mogelijkheden en het engagement die de digitale mediaplatforms onmisbaar maken.

Online adverteren in zijn algemeenheid kent volgens de professionals een aantal moeilijke vraagstukken. De top vijf van uitdagingen bij digitale reclame is volgens de respondenten: vertrouwen (41%), kennis van consumenten (35%), advertentiefraude (33%), transparantie (33%) en schaalgrootte (33%).

Grootste ROI media

Premium digitale media (met reclame binnen een redactionele omgeving) worden genoemd als de meest vertrouwde online platforms (58%). Zij bieden volgens hen ook transparantie. Ruim de helft (54%) van de CMO’s is van mening dat digitale premium-merken de hoogste ROI leveren. Een bijna net zo grote groep (49%) gelooft dat de premium mediaplatforms zorgdragen voor merkveiligheid.

Uitdagingen bij digitaal adverteren

Bron: Teads CMO research

De meerderheid van de marketeers (54%) is van mening dat adverteren rond nieuwscontext een hogere ROI oplevert. Dit percentage bedraagt zelfs 63% bij CMO’s van topbedrijven. De mediabedrijven uit eigen land bloeien volgens de respondenten op en maken grote vorderingen als het gaat om innovatie en schaalgrootte van hun advertentiemogelijkheden.

Meer budget voor premium mediaplatforms

Vanwege de genoemde pluspunten is ruim driekwart van de CMO’s komende jaar van plan het mediabudget voor premium mediaplatforms te vergroten.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.