NDP Nieuwsmedia pleit voor implementatie sterk uitgeversrecht

NDP Nieuwsmedia signaleert te breed geformuleerde uitzonderingen op het uitgeversrecht in het voorstel voor de implementatie van de nieuwe auteursrechtrichtlijn.

NDP Nieuwsmedia heeft zijn consultatiebijdrage over het implementatievoorstel voor de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn Auteursrecht toegespitst op artikel 15, waarin het nieuwe Uitgeversrecht wordt geïntroduceerd.

NDP Nieuwsmedia stelt in zijn consultatiebijdrage dat Nederland met dit voorstel een belangrijke stap zet voor een betere bescherming van rechthebbenden. In het voorstel wordt echter een te brede uitzondering op het uitgeversrecht gedefinieerd. NDP Nieuwsmedia stelt voor om aansluiting te zoeken bij de tekst uit de richtlijn en het verkleind weergeven van foto’s niet onder de werking van de uitzondering te plaatsten.

Ook roept NDP Nieuwsmedia de wetgever op om niet buiten de zorgvuldig tot stand gekomen formulering over de omvang van de uitzondering op het uitgeversrecht te treden. Dit gaat ten koste van de beschermende werking van de richtlijn en het achterliggende doel.

De Mediafederatie doet in zijn consultatiebijdrage aanbevelingen voor een correcte omzetting van diverse artikelen die betrekking hebben op andere onderwerpen die voor uitgevers van groot belang zijn, zoals de ‘bestsellerbepaling’ en de transparantieverplichtingen.