Nederlandse media scoren hoog op vertrouwen

Het vertrouwen van de Nederlander in de traditionele media is groot. Dat blijkt uit het EBU-rapport Trust in Media 2019 gebaseerd op de Eurobarometer.

Binnen de EU behoren de Nederlandse media tot de meest vertrouwde bronnen. De schrijvende pers in ons land gaat qua vertrouwen zelfs aan kop bij de 28 onderzochte EU-landen. Ruim driekwart van de bevolking geeft aan de Nederlandse schrijvende pers te vertrouwen.

Vertrouwen in traditionele media

Bron: Eurobarometer

Het grote vertrouwen in de Nederlandse traditionele media staat in schril contrast tot de sociale netwerken. Slechts 1 op 9 Nederlanders heeft fiducie in deze bronnen. Dat is ruim onder het Europees gemiddelde. Het vertrouwen in ‘social’ toont een dalende trend.

Stijgende trend

De traditionele mediakanalen hebben met hun vertrouwen niet alleen een toppositie verworven, de Nederlandse kanalen hebben vorig jaar op dit punt ook vooruitgang geboekt. Het vertrouwen in de schrijvende pers nam met 9 procentpunten toe tot 76 procent. Ook radio won aan vertrouwen (+4%). Tv maakte op dit punt de sterkste groei door. Het vertrouwen nam in 2018 met 10 procentpunten toe.

Het vertrouwen in internet neemt licht toe (+4 %) en ligt met 1 op 3 respondenten op het Europees gemiddelde.

Vertrouwen in nieuws Europa

Bron: Eurobarometer

Tevredenheid over democratie

Analyses laten zien dat er een sterk verband is tussen het vertrouwen in nieuws en de tevredenheid van de burger over de binnenlandse democratie. Door het grote vertrouwen in nieuws behoort Nederland met de Scandinavische landen tot de democratieën die de bevolking het meest tot tevredenheid stemmen. Ook ervaren de respondenten in deze landen een grote persvrijheid dankzij een geringe politiek druk.

Analyses laten zien dat er een sterk verband is tussen het vertrouwen in nieuws en de tevredenheid van de burger over de binnenlandse democratie

Bron: Trust in Media, EBU

Over Trust in Media 2019 en de Eurobarometer

Het EBU-rapport Trust in Media 2019 is gebaseerd op gegevens uit de 90ste Eurobarometer. Deze zesmaandelijkse opiniepeiling van de Europese Commissie wordt uitgevoerd door TNS. Het onderzoek gaat uit naar de publieke opinie over verschillende onderwerpen, waaronder het vertrouwen in media en instellingen. Elke editie is gebaseerd op ca. 1.000 face-to-face interviews in 33 landen. De respondenten zijn 15 jaar en ouder.

Meer informatie over de Eurobarometer is hier beschikbaar.