Europees akkoord over uitgeversrecht

Gisteravond bereikten het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie overeenstemming over de tekst van de nieuwe auteursrechtenrichtlijn.

Het bereikte compromis is een belangrijke stap in de Europese wetgevingsprocedure voor nieuwe regels over het auteursrecht.

Belangrijke slag gewonnen

NDP Nieuwsmedia is blij met de compromistekst die is bereikt na de uitvoerige onderhandelingen. Er is nu een belangrijke slag gewonnen op weg naar het uitgeversrecht.

Bescherming onafhankelijke journalistiek

Dit recht komt tegemoet aan de wens van nieuwsmedia om hun investeringen in het digitale domein beter gewaardeerd te zien. Met dit nieuwe recht in de hand kunnen uitgevers hun investeringen in kwalitatieve onafhankelijke journalistiek nadrukkelijker beschermen. Techgiganten dienen, behoudens bepaalde uitzonderingen, een licentie af te nemen voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Linken staat vrij

Het grootste discussiepunt tijdens de onderhandelingen waren de te creëren uitzonderingen op het nieuwe auteursrecht. Het compromis luidt dat hyperlinks, individuele woorden en ‘very short extracts’ zijn uitgezonderd van het recht.

Stemming Europees Parlement

De uitkomst van de onderhandelingen moet nu nog worden voorgelegd aan zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers. De plenaire stemming in het Europees Parlement vindt naar verwachting begin april plaats.

Als het voorstel wordt aangenomen, hebben lidstaten twee jaar de tijd om de regels in nationaal recht om te zetten.