Minister Slob laat onderzoek doen naar kortingspraktijken advertentiesector

Het gewijzigde prijsbeleid van Ster is voor de Tweede Kamer aanleiding om onderzoek te vragen naar de praktijk van kortingen in de advertentiesector.

In het debat in de Tweede Kamer over de Mediabegroting 2019 vroegen Harry van der Molen (CDA), Joost Sneller (D66) en Henk Krol (50PLUS) minister Slob om onderzoek naar kortingsfenomenen zoals ‘sur commission’ en kickbacks in de advertentiesector.

Achterblijvende Ster-inkomsten
Concrete aanleiding om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen is de omzetontwikkeling van Ster: de inkomsten blijven dit jaar achter bij de verwachtingen. Vermoedelijk houdt dat ook verband met het dit jaar gewijzigde prijsbeleid van Ster, waarin geen ruimte meer is voor bureau- en volumekortingen.

Breed onderzoek
‘Er gaan bedragen in om waar we eigenlijk geen inzicht in hebben,’ zo zei minister Slob. Hij zegde daarom toe op korte termijn een extern onderzoek te laten uitvoeren, zodat de Tweede Kamer daarna een gefundeerde discussie kan voeren.

Belangrijk doel van het aangekondigde onderzoek is om feiten te verzamelen. Het gaat daarbij niet alleen om de effecten van het prijsbeleid van Ster, maar om de praktijk in de gehele advertentiesector. De kortingen die aan mediabureaus worden verstrekt, staan centraal.

Effecten in Frankrijk
Omdat het onderwerp raakt aan een gezonde marktwerking, zal minister Slob ook zijn collega van Economische Zaken bij het onderzoek betrekken.

Frankrijk schafte eerder al bij wet de sur commission af. In het nu te verrichten onderzoek zullen ook de effecten van de Franse wet worden meegenomen.

Minister Slob is van plan de Tweede Kamer in het voorjaar over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.