‘Afschaffing gemeentelijke advertenties is echt onbegrijpelijk’

De SP en de PvdA roepen het kabinet op de afschaffing van gemeentelijke advertenties in huis-aan-huisbladen te heroverwegen.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een wetsvoorstel dat gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om bekendmakingen en mededelingen op een digitaal overheidsplatform te publiceren. Gemeentelijke advertenties in nieuwsmedia kunnen daarmee komen te vervallen.

Het kabinet verwacht jaarlijks 24 miljoen euro op advertentiekosten te besparen. Dit gaat voor een groot deel ten koste van lokale media, die een belangrijke adverteerder verliezen. Dat brengt de toekomst van lokale titels in gevaar.

Belang van lokale media
NDP Nieuwsmedia vindt het wrang te constateren dat de besparing plaatsvindt op een moment dat er in Den Haag en in gemeenten juist wordt gezocht naar manieren om lokale en regionale media te ondersteunen. Met de keuze van het kabinet om advertentiebestedingen bij lokale en regionale nieuwsmedia te laten schrappen, worden de zorgen voor deze nieuwsmedia alleen maar groter.

Afgelopen zomer uitte NDP Nieuwsmedia al kritiek op de kabinetsplannen.

Met één pennenstreek
Kamerlid Peter Kwint (SP): ‘Met één pennenstreek wordt een bedrag weggeschreven dat een veelvoud is van de bedragen waar we hier in de Tweede Kamer veel langer over debatteren. Juist voor de lokale media, die er slecht voorstaan, is het schrappen van deze advertentiebestedingen echt onbegrijpelijk.’

Groot bereik
Gemeentelijke advertenties in huis-aan-huisbladen zijn nog steeds een garantie voor een groot bereik. Wekelijks bereiken huis-aan-huisbladen 8,2 miljoen Nederlanders (62%) en maar liefst 11,9 miljoen mensen (89%) geven aan weleens een huis-aan-huisblad te lezen.

Het is de vraag of alleen een digitaal alternatief volstaat om alle burgers te bereiken. SP en PvdA hebben, net als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zorgen over het bereiken van burgers die digitaal niet zo vaardig zijn.

Motie van SP en PvdA
In een motie vraagt Kwint samen met Kirsten van den Hul (PvdA) daarom aan het kabinet om het wetsvoorstel dat in voorbereiding is op dit punt te heroverwegen.

Op dinsdag 4 december stemt de Tweede Kamer over de motie.