Bereiksversterker geactualiseerd en uitgebreid met regiomerken

Nieuwsmedia hebben met hun crossmediale portfolio een groot en divers lezerspubliek opgebouwd. De vernieuwde Bereiksversterker laat het bereik in de belangrijkste communicatiedoelgroepen zien.

Dankzij de datafusie van print- en online bestanden kunnen nieuwsmerken uit één bron hun crossmediale bereik rapporteren. De Bereiksversterker is met behulp van de laatste NOM-data geactualiseerd. Voor het eerst toont de online tool ook het crossmediale bereik van de regiomerken.

toont het crossmediale bereik van nieuwsmedia

Bereiksversterker van NDP Nieuwsmedia

Landelijke nieuwsmerken

Ruim vier op vijf Nederlanders (81% bij 13 jaar en ouder) raadplegen maandelijks een of meer landelijke nieuwsmerken, via een gedrukte krant, een site of een app. In verschillende doelgroepen is het bereik van landelijke merken aanzienlijk hoger, onder meer bij hoogopgeleiden (88%), welgestelden (86%) en de zakelijke doelgroep (89%).

Regionale nieuwsmerken

De landelijke nieuwsmerken hebben een sterke positie in West-Nederland. Buiten het Westen worden de regiomerken verhoudingsgewijs meer geraadpleegd. In geheel Nederland is het crossmediale bereik van regionale dagbladen 60%. In de Nielsen-gebieden Noord (72%), Oost (69%) en Zuid (78%) is het bereik aanzienlijk hoger. In het Zuiden is het bereik van de regiomerken zelfs hoger dan van de landelijke merken (74%).

Over Bereiksversterker

De Bereiksversterker toont zowel het bereik van printmedia als van online kanalen. De resultaten worden per mediumtype getoond, maar ook als ontdubbeld totaal.

Voor mediaprofessionals is het van belang te weten welke personen nieuwsmedia bereiken. Om adverteerders te bedienen, is een selectie van 22 veelgebruikte doelgroepen gemaakt. De volgende kengetallen worden getoond:

  • Print: bereik per gemiddeld nummer voor dagbladen en aangesloten opiniebladen
  • Online: maandbereik nieuwssites en -apps
  • Merkbereik: aantal personen (netto) dat een nieuwsmerk in een maand heeft bekeken, ongeacht het platform

De Bereiksversterker is ontworpen om snel een gespecificeerde lijst te produceren. Voor mediaplannen op maat blijft mediaplanningssoftware onmisbaar. Neem voor maatwerk contact op met de betreffende uitgever of mail naar [email protected]. Aan de in de Bereiksversterker getoonde cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Over NOM Mediamerken

De Bereiksversterker wordt ieder jaar geüpdatet met data uit NOM Mediamerken. Deze dataset is tot stand gekomen door een fusie van NPM/NRM en NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK.

NOM Mediamerken 2018-III bevat voor landelijke mediamerken de printdata van NPM 2018-III en digitale data van NOBO Q2 2018. Voor de regiomerken is gebruik gemaakt van de NOM Regio Monitor 2018 (NRM) en online data uit NOBO Q1 2018.