Kabinet steunt uitgangspunten EU-plan voor meer vrijheid bij btw-tarieven

In een reactie op het Europese btw-plan spreekt het kabinet zijn steun uit, maar wijst het wel op toenemende complexiteit van de regels.

De Europese Commissie wil het bestaande stelsel van btw-tarieven, zoals dat in de Btw-richtlijn is vastgelegd, moderniseren. Het voorstel van de Europese Commissie heeft mede tot doel om lidstaten gelijke toegang te geven tot de toepassing van verlaagde tarieven. Nu kent België bijvoorbeeld een nultarief voor dagbladen, maar de Europese Btw-richtlijn staat het niet toe dat andere lidstaten zoals Nederland een nultarief op dagbladen zouden toepassen.

Keuze aan lidstaten

Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen alle lidstaten straks meer vrijheid bij het bepalen van de btw-tarieven. Superverlaagde tarieven (onder de 5%) en zelfs het nultarief zouden dan voor elke lidstaat tot de mogelijkheden behoren. In de beoogde situatie kunnen lidstaten zelf bepalen welk btw-tarief van toepassing is op onder meer gedrukte en digitale nieuwsproducten.

In plaats van een positieve lijst waarop het verlaagde tarief mag worden toegepast, wil de Europese Commissie naar een negatieve lijst. Goederen en diensten op die negatieve lijst, zoals benzine en alcoholische dranken, zijn expliciet uitgesloten van een verlaagd tarief.

Nederland wil vrijheid

“Nederland is voorstander van het uitgangspunt om lidstaten meer vrijheid te bieden bij het vaststellen van de btw-tarieven”, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het kabinet erkent dat het huidige stelsel niet altijd flexibel genoeg is om op ontwikkelingen in te spelen.

Complexiteit

Wel wijst het kabinet erop dat het EU-voorstel niet bijdraagt aan een eenvoudiger stelsel. Door de grotere beleidsvrijheid kunnen de btw-verschillen tussen lidstaten groter worden. Bij grensoverschrijdende verkopen ontstaan daardoor vermoedelijk vaker tarief- en afbakeningsdiscussies. Het kabinet hecht groot belang aan een goede uitvoerbaarheid voor zowel ondernemers als de Belastingdienst.

Aanvaarding voorstel e-publicaties blijft belangrijk

Net als bij het btw-voorstel voor e-publicaties is unanimiteit vereist in de Raad van Ministers. Omdat het voorstel nogal wat haken en ogen kent, zal de besluitvorming in Brussel vermoedelijk veel tijd kosten. Het blijft daarom belangrijk dat het zeer beperkte voorstel voor e-publicaties zo spoedig mogelijk wordt aanvaard.