Raad voor Cultuur doet aanbevelingen voor audiovisuele sector

Het adviesorgaan van minister Slob bepleit een heffing voor audiovisuele diensten, waaronder Netflix en YouTube.

Op verzoek van de vorige bewindspersonen heeft de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, een adviesrapport gepresenteerd met aanbevelingen om de audiovisuele sector te stimuleren.

Heffing op audiovisuele diensten

In navolging van omringende landen beveelt de Raad voor Cultuur een heffing aan voor alle eindexploitanten van zowel betaalde als gratis offline en online audiovisuele diensten. Daarmee zou de heffing gelden voor zowel streamingdiensten als Netflix, kabelexploitanten als Ziggo, maar ook bioscopen en kleinschalige online videodiensten. De raad vindt een afdracht van tussen de 2 en 5 procent van de omzet redelijk.

De heffing ligt in het verlengde van de herziening van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. De Raad van Ministers onderhandelt op dit moment met het Europees Parlement en de Europese Commissie over aanpassing van de richtlijn, waardoor heffingen op internationaal opererende diensten als Netflix mogelijk worden gemaakt.

De inkomsten uit de beoogde heffing moeten naar een audiovisueel fonds vloeien, waar publieke en commerciële partijen vervolgens een beroep op kunnen doen. Doel van de heffing is om de opbrengsten uit audiovisuele producties meer dan nu het geval is terug te investeren in de totstandkoming van nationale audiovisuele producties.

Platformonafhankelijk beleid voor NPO

De raad is daarnaast van mening dat de publieke omroepen meer moeten samenwerken met commerciële, internationale online platforms.

De strategie van de NPO om publiek gefinancierde content exclusief via de eigen kanalen te verspreiden, vindt de raad niet meer houdbaar. Het publieke aanbod moet te vinden zijn op de plekken waar het publiek aanwezig is.
Als wet- en regelgeving de verspreiding via superplatforms in de weg staat, moeten zij worden aangepast, betoogt de raad.

Meer samenwerking publieke en private partijen

Het rapport van de raad leest als een groot pleidooi voor meer samenwerking tussen nationale spelers. Ook hier geldt dat eventuele wet- en regelgeving die een belemmering vormen voor samenwerking tussen publieke en private partijen, wat de raad betreft moeten wijken.

Vanwege de Europeesrechtelijke achtergrond zal aanpassing van de wet- en regelgeving geen eenvoudige opgave zijn.

Minister Slob komt in het najaar met een reactie op het advies van de raad.