Guikje Roethof voorzitter Stichting Raad voor de Journalistiek

Guikje Roethof neemt plaats in het bestuur namens NDP Nieuwsmedia en volgt Folkert Jensma op, die sinds september 2011 bestuurslid was en vanaf 2013 het bestuur voorzat.

De organisaties die deelnemen in de Stichting, waaronder NDP Nieuwsmedia, faciliteren de Raad voor de Journalistiek, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media, die wordt voorgezeten door Frits van Exter.

Guikje Roethof

Roethof is in haar lange loopbaan geruime tijd werkzaam geweest als journalist. Zij was van 1985 tot 1994 radiomaker bij onder andere de VARA en de VPRO, en vervolgens parlementair redacteur van de Groene Amsterdammer en HP/De Tijd.

Na haar lidmaatschap van de Tweede Kamer namens D66 (1994-1998), waar ze onder meer telecommunicatie, internet en nieuwe media in haar portefeuille had, vertrok Roethof voor enkele jaren naar Parijs. Daar richtte zij een Europese krant op internet op onder de naam PREZZ.COM, die tot doel had bij te dragen aan een Europese publieke opinie.

Vanaf 2000 was Roethof onder meer televisieanchor bij RTL Z, waar ze nauw samenwerkte met de Haagse redactie. In 2002 zette ze samen met Willem Sijthoff, Teun Gautier en Aart Lensink het politieke vakblad PMdenHaag op, waarvan ze enkele jaren hoofdredacteur was. Verder was Roethof van 2009-2010 Ombudsman van de NOS. Sinds mei 2011 is zij algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad.

Roethof wil als nieuwe bestuursvoorzitter bijdragen aan het versterken van de positie van de raad. “Een systeem van zelfregulering van de pers waar zowel publieke als private media aan meedoen is in een democratie van grote waarde. De hele samenleving heeft baat bij zorgvuldige en betrouwbare journalistiek. Hiervoor biedt de leidraad van de Raad doordachte handreikingen. Ik zet me graag in voor dit mooie instituut, dat soms nog te weinig gekend en gewaardeerd wordt.”

Foto: Rob Jongbloed