Groei smartphonebezit stuwt nieuwsconsumptie

Bijna de helft van smartphonebezitters gebruikt het device om het nieuws te volgen. Door de groei van het smartphonebezit is aantal nieuwsvolgers via mobiel in 2017 gestegen tot 42%.

Ook de gebruiksfrequentie en duur van nieuwsupdates zijn toegenomen (51 minuten per week). Dat blijkt uit de nieuwe publicatie van het onderzoek Trends in Digitale Media van GfK.

Ondanks de enorme penetratie van mobiele devices in ons land is het aantal smartphones in 2017 opnieuw gestegen. Inmiddels bezitten bijna 9 op de 10 dertienplussers een smartphone. In de Nederlandse huishoudens zijn er gemiddeld 2,3 aanwezig, een toename van 10% ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal tablets stijgt nog steeds. 7 op 10 personen beschikken hierover.


Bron: GfK Trends in Digitale Media december 2017

Groei bij senioren

Het zijn vooral 50-plussers die in 2017 voor het eerst een smartphone hebben aangeschaft. De toegenomen penetratie onder die groep is gunstig voor nieuwsmedia. Senioren zijn in merendeel loyaal aan de nieuwsmerken waarmee zij vertrouwd zijn. De smartphone biedt deze groep een nieuw kanaal dat ook buitenshuis voor nieuwsupdates kan zorgen.

Nieuwsapps populair

Nieuwsapps zijn populair onder smartphonegebruikers. Hoewel bezitters steeds selectiever worden in het aantal apps, hebben nieuwsapps een prominente plaats op de schermen. Van de 15 meest geïnstalleerde apps in Nederland, zijn er 6 nieuwsapps. Datzelfde beeld is te zien bij tablets.

Langere en frequentere nieuwsconsumptie

Niet alleen het aantal gebruikers, ook de gebruiksfrequentie van nieuwsapps neemt toe. Dit resulteert in een wekelijks nieuwsconsumptie via de mobiel van 51 minuten. De traditionele computer en de tablet worden wekelijks gedurende respectievelijk 45 minuten en 32 minuten voor nieuwsconsumptie gebruikt.


Bron: GfK Trends in Digitale Media december 2017

Opmerkelijk is de lange leesduur die dagbladmerken weten te realiseren. De leesduur van print en online samen is onder de Nederlanders gemiddeld drie en half uur per week. Daarvan is inmiddels de helft afkomstig van de digitale kanalen. De smartphone heeft daarbinnen het grootste aandeel.

Over het onderzoek Trends in digitale media

Het onderzoek GfK Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.204 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruikmaken van internet en is representatief voor 13.615.000 internetters. Het onderzoek wordt sinds 2011 één keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media.