Bereiksversterker.nl toont het crossmediale bereik van nieuwsmedia

De vernieuwde online tool Bereiksversterker laat het bereik in de belangrijkste doelgroepen zien.

Nieuwsmedia hebben met hun crossmediale portfolio een groot en divers lezerspubliek opgebouwd. Samen bedienen de nieuwsmerken ruim 86% van de Nederlandse bevolking. Voor mediaprofessionals is het van belang te weten welke doelgroepen nieuwsmedia bereiken.

De vernieuwde online tool Bereiksversterker laat het bereik in die groepen zien. Met data uit NOM Mediamerken kan per nieuwsmerk en doelgroep het print- en online bereik worden berekend.

Ontdubbeld bereik print en online

Door datafusie van print- en online media kunnen nieuwsmerken uit één bron hun crossmediale bereik rapporteren. Dat bereik is voor de mediakanalen ontdubbeld.
De Bereiksversterker toont zowel het bereik van printmedia als van de online platforms.
De resultaten kunnen gescheiden worden getoond, maar ook als ontdubbeld totaal.

De Bereiksversterker op basis van NOM Mediamerken

Eenvoudige bediening

De Bereiksversterker is ontworpen om snel een gespecificeerde lijst met bereikscijfer te produceren. Voor de online tool is geen betaling of login nodig. Om adverteerders te bedienen is er een selectie gemaakt van 22 veelgebruikte doelgroepen. Van die doelgroepen kunnen de volgende kengetallen worden getoond:

  • Print: bereik per gemiddeld nummer voor dagbladen en (nieuws-)magazines
  • Online: maandbereik nieuwssites en -apps
  • Merkbereik: aantal personen (netto) dat een nieuwsmerk in een maand heeft bekeken, ongeacht het platform

Over Bereiksversterker

De Bereiksversterker zal vanaf 2018 ieder kwartaal geüpdatet worden. Bereiksversterker is ontworpen om snel een toplijst te kunnen tonen. Voor mediaplannen op maat blijft mediaplanningssoftware onmisbaar. Neem voor maatwerk contact op met de betreffende uitgever of stuur een mail naar [email protected]. Aan de in de Bereiksversterker getoonde cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Over NOM Mediamerken

NOM Mediamerken is een database waarin het bereik van printmedia uit de NOM Print Monitor en bereik van websites en apps uit NOBO zijn samengebracht. Voor merken met zowel een print- als digitale component is het netto merkbereik berekend.

Merkbereik geeft het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen weer, ongeacht het platform (papier, website en/of app). NOM Mediamerken 2017 is tot stand gekomen door een fusie van NPM 2017-II (Q2 2016 t/m Q1 2017) en NOBO Q1 2017.
De fusie is uitgevoerd door GfK.