Slob gemotiveerd om nieuwedienstentoets op te pakken

Op korte termijn neemt minister Slob het wetsvoorstel ter hand dat de nieuwedienstentoets aanscherpt, beloofde hij in de Tweede Kamer.

Tijdens het debat over de Mediabegroting 2018 drongen de Kamerleden Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en Joost Sneller (D66) aan op spoedige indiening van het wetsvoorstel dat de nieuwedienstentoets verbetert.

De nieuwedienstentoets beoordeelt nieuwe activiteiten van de publieke omroep op maatschappelijke meerwaarde en verwachte marktverstoring. In de verbeterde toets is een rol weggelegd voor de ACM, die de marktimpact van een nieuwe dienst zal inventariseren.

Afgelopen zomer vond een internetconsultatie plaats over het wetsontwerp. Minister Slob kan het wetsvoorstel nu afronden en indienen bij de Tweede Kamer.

Zo snel mogelijk nieuwe stappen

Minister Slob: “Het is nu aan mij en ik ben gemotiveerd om daar zo snel mogelijk nieuwe stappen in te gaan zetten. Dan brengen we het wetsvoorstel in procedure en kunnen we daar met elkaar in de Kamer het concrete debat over voeren.” De minister gaf aan in het voorjaar van 2018 met de Tweede Kamer in debat te willen over de nieuwedienstentoets.

Oog voor gelijk speelveld

In het debat benadrukte Slob te hechten aan een eerlijk speelveld voor alle mediapartijen. Behalve aan eerlijke concurrentieverhoudingen tussen publieke en private partijen, hecht de minister ook belang aan een gelijk speelveld met wereldwijde spelers zoals Google en Facebook.

De Tweede Kamer toonde zich erg kritisch over de werkwijzen van deze wereldwijde spelers. Slob beloofde aansluiting te zoeken bij andere Europese lidstaten die de mogelijkheden verkennen om bedrijven als Facebook en Google aan een zwaarder belastingregime te onderwerpen.