CDA stelt Kamervragen over staken publiek-private samenwerking

Kamerlid Harry van der Molen (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over het beëindigen van het Fries Regionaal Media Centrum.

De provincie Friesland beëindigt het Fries Regionaal Media Centrum, waarin de regionale omroep en regionale dagbladen de mogelijkheden voor samenwerking verkenden.
Naar aanleiding van dat voorgenomen besluit van de provincie stelde Harry van der Molen schriftelijke vragen aan minister Slob (Media).

Nieuwe geldstroom onmogelijk

De provincie Friesland stelde aan de regionale publieke en private nieuwsorganisaties subsidie beschikbaar om samenwerking te verkennen. Omrop Fryslân en NDC mediagroep, uitgever van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, participeerden in de samenwerking.

Na drie jaar experimenteren concludeert de provincie dat de Mediawet te veel beperkingen kent. De verschillen in de wijze van financiering tussen publieke en private regionale nieuwsmedia bleken onoverbrugbaar. Binnen de kaders van de Mediawet konden de partijen geen model vinden waarin sprake was van een duurzame nieuwe geldstroom om de journalistieke samenwerkingsactiviteiten te financieren.

Rol Commissariaat voor de Media

De provincie Friesland vreesde het ingrijpen van het Commissariaat voor de Media. Van der Molen wil van minister Slob weten of de vrees van de provincie gegrond was en welk contact er is geweest tussen het Commissariaat en de provincie.

Samenwerking in andere regio’s

Eerder strandden ook de samenwerkingen tussen publieke en private partijen in onder meer Limburg en West-Brabant. Van der Molen vraagt de nieuwe minister naar de mogelijkheden om wel samen te kunnen werken binnen de kaders van de Mediawet.

Afspraak uit regeerakkoord

Het regeerakkoord bevat de ambitie om samenwerking tussen publieke en private mediapartijen op lokaal en regionaal niveau te bevorderen. Mede in het licht van de gestrande samenwerkingen vraagt Van der Molen aan minister Slob op welke wijze hij daar werk van gaat maken.

Opvatting NDP Nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia is van mening dat de ervaringen in de regio inmiddels hebben aangetoond dat de verwachtingen ten aanzien van publiek-private samenwerking bescheiden moeten zijn. Omdat de mogelijkheden voor een verantwoorde exploitatie van journalistieke samenwerking zeer beperkt zijn, is duurzame samenwerking nauwelijks mogelijk.

Het zogenaamde dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet legt beperkingen op aan publiek-private samenwerkingen. Tegelijkertijd ligt verruiming van die regels niet voor de hand: het zijn juist deze regels die het non-commerciële karakter van de publieke omroep moeten bewaken.

Consultatie dienstbaarheidsverbod

Momenteel bereidt het Commissariaat voor de Media een beleidsbrief voor over het dienstbaarheidsverbod.
NDP Nieuwsmedia is één van de partijen die over de beleidsbrief wordt geconsulteerd.