Auteursrechtinbreuk door kopiëren pdf-berichten op eigen website

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde vorige week dat een website inbreuk maakt op het auteursrecht van De Volkskrant en Trouw.

Een website publiceerde regelmatig opiniestukken over duurzaam eten en wonen. Deze berichten bevatten hyperlinks naar artikelen van De Volkskrant en Trouw.
De hyperlinks verwezen echter niet naar berichten op de website van deze nieuwsmerken, maar naar pdf-bestanden van krantenartikelen van De Volkskrant en Trouw, integraal gekopieerd op de server van de gedaagde website.

In 2014 oordeelde het Europees Hof van Justitie in het arrest Svensson dat dat een website zonder voorafgaande toestemming van auteursrechthebbenden kan hyperlinken naar auteursrechtelijk beschermde werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn.
In dat geval is er geen sprake van een nieuw publiek.

Volgens de norm van het arrest Svensson zou het gebruik van hyperlinks in deze situatie zijn geoorloofd als deze hadden verwezen naar de berichten op de websites van De Volkskrant en Trouw zelf.
In het arrest van vorige week oordeelt het gerechtshof dan ook dat er een nieuw publiek wordt bereikt: de pdf-bestanden zijn integraal gekopieerd op de eigen servers van de gedaagde website.

Beroep op citaatrecht slaagt niet

De gedaagde website beriep zich tevergeefs op het citaatrecht. Volgens het gerechtshof zijn integrale kopieën van pdf-berichten op de eigen server niet proportioneel of noodzakelijk.
Bovendien doen de gekopieerde berichten volgens het hof afbreuk aan de normale exploitatie van de berichten door De Volkskrant en Trouw.

Een beroep op de informatievrijheid faalt eveneens omdat de gekopieerde berichten ook op de websites van De Volkskrant en Trouw zelf te vinden waren.

Uiteindelijk stelt het gerechtshof een schadevergoeding ter hoogte van de door De Volkskrant en Trouw gemiste advertentie-inkomsten vast.