Dekker en Kamp beantwoorden vragen over staatssteun aan Belgische mediabedrijven

Het kabinet wijst in de beantwoording van Kamervragen van PvdA-Kamerleden Mohandis en Vos op het EU-recht, waarbinnen België opereert.

Eind vorig jaar stelden Mohammed Mohandis en Mei Li Vos (beide PvdA) schriftelijke Kamervragen over de rol van Belgische mediabedrijven op de Nederlandse krantenmarkt.
De Kamerleden vroegen naar de relatie tussen het gunstige btw-tarief van nul procent en de persdistributieregeling met Bpost enerzijds en de financiële situatie van de mediabedrijven om in het buitenland overnames te kunnen doen anderzijds.

Overgangsrecht voor btw

In de beantwoording verwijzen staatssecretaris Dekker (Media) en minister Kamp (Economische Zaken) naar het toepasselijke EU-recht. Voor België geldt specifiek overgangsrecht, dat bepaalt dat op dagbladen 0% btw mag worden toegepast. Nederland kan geen aanspraak maken op dergelijk overgangsrecht.

Overigens heeft de Europese Commissie eind vorig jaar een btw-voorstel gepresenteerd, dat lidstaten meer vrijheid biedt in het bepalen van btw-tarieven voor dagbladen, boeken en tijdschriften. Dit voorstel is nog in behandeling.

Oordeel Europese Commissie

De persdistributieregeling, die het mogelijk maakt dat Bpost tegen vergoeding Belgische dagbladen verspreidt, is in 2013 getoetst door de Europese Commissie. Volgens het kabinet heeft de Commissie in haar beslissing niet geconstateerd dat Bpost een verstoring van de concurrentie voor dagbladuitgevers op markten in andere lidstaten teweeg zou brengen.

Dekker en Kamp concluderen dat België met zowel het btw-nultarief als de persdistributieregeling binnen het EU-recht blijft. ‘Dat zijn de spelregels, die we binnen de Europese Unie hanteren,’ schrijven de bewindspersonen.

Rol overheid

Gevraagd naar de rol van de overheid ten aanzien van de journalistiek, antwoorden Dekker en Kamp dat het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de sector zelf is om de positie van de Nederlandse journalistiek te versterken.
Volgens beide bewindspersonen zullen nieuwsuitgevers ‘hun relevantie elke dag moeten bewijzen, zowel op de lezersmarkt als op de adverteerdersmarkt’.

Wel zal het kabinet de Tweede Kamer vóór de zomer informeren over de opzet van een onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek.