Nieuws prominent aanwezig op devices van Nederlanders

Op dit moment hebben de meeste Nederlanders een ruime keuze aan (mobiele) devices om online te gaan. Gemiddeld heeft men daarvoor 3,7 apparaten ter beschikking. Opvallend is de behoefte aan nieuws op die verschillende apparaten.

Van de meest gebruikte apps in Nederland is circa de helft ontwikkeld door nieuwsmedia. Daarnaast wordt nieuws volop via de browsers op laptop of PC bekeken; ruim de helft van de Nederlanders volgt het nieuws op die wijze. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde GfK-rapport ‘Trends in digitale media december 2016’.

Nieuwsapps populair

Nu de meeste Nederlanders over mobiele devices beschikken, is de penetratie van die apparaten in 2016 afgevlakt. Ook de wildgroei aan gedownloade apps is tot stilstand gekomen; gemiddeld is het aantal apps zelfs licht teruggebracht. De overgebleven media-apps zijn naast muziek- en video-diensten in veel gevallen nieuwsapps.

Ongeveer de helft van de favoriete media-apps zijn van nieuwsmerken; NU.nl, De Telegraaf, AD, Volkskrant, RTL Nieuws worden vaak genoemd. Dit is terug te vinden in GfK Trends in Digitale Media – samenvatting NDP Nieuwsmedia. Ook apps van NRC Media en regiomerken komen op de favorietenlijsten voor.

combinatie van lezen van print en digitaal

Crossmediaal

De mogelijkheid om online het nieuws volgen, heeft de wijze van nieuwsconsumptie in het afgelopen decennium ingrijpend veranderd. Nieuws lezen op diverse platforms is de norm geworden. De helft van de Nederlanders gebruikt daarvoor zowel print als online media.

Uit het GfK-rapport blijkt verder dat nieuwsconsumptie via nieuwssites, nieuwsapps en social media ten opzichte van de gedrukte krant elkaar in gebruikers niet veel meer ontloopt. Los van elkaar worden deze platforms door ongeveer de helft van de Nederlanders gebruikt.

Tijdbeslag

De crossmediale nieuwsconsumptie is ook terug te zien in de tijd die men aan nieuws spendeert. Aan het lezen van nieuws besteedt de Nederlander gemiddeld 3,5 uur per week. In bijna de helft van de tijd (gemiddeld 100 minuten) komt het nieuws van online platforms. Iets meer tijd wordt besteed aan het lezen van de gedrukte krant (gemiddeld 109 minuten).

leestijd per week 2

Over Trends in Digitale Media 2016

Het onderzoek ‘Trends in Digitale Media’ is voor het zesde jaar op rij door GfK uitgevoerd. De studie betreft een steekproef onder 1.251 respondenten en is representatief voor 13,4 miljoen internetters van 13 jaar en ouder. Doel van het onderzoek is de penetratie van online devices in de tijd te volgen en de impact daarvan op het mediagedrag in kaart te brengen.

NDP Nieuwsmedia is één van de partners in dit onderzoek. De analyses in dit artikel hebben betrekking op nieuwsmedia met dagbladen, apps en websites. Nieuws via conventionele radio en televisie is buiten beschouwing gelaten.