Dekker aan de slag met wetsvoorstel markttoets

De Tweede Kamer stemt in met het voornemen van Dekker om de aangescherpte markttoets in een wijziging van de Mediawet uit te werken.

Dat bleek tijdens het debat over de Mediabegroting 2017. Ton Elias (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA), Pieter Heerma (CDA) en Kees Verhoeven (D66) lieten zich in het debat positief uit over de plannen van Dekker om een wetswijziging voor te bereiden.

Door het aanpassen van de Mediawet wil staatssecretaris Dekker (Media) de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een rol geven in de toets die doorlopen wordt voor nieuwe diensten van de publieke omroep.

Analyse van de marktimpact door de ACM

Naast de adviezen van het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur over de publieke waarde van nieuwe diensten van de publieke omroep, zal de ACM de marktimpact van dergelijke diensten analyseren.
Met beproefde mededingingsinstrumenten kan de ACM straks de marktverstoring van nieuwe initiatieven van de publieke omroep in kaart brengen.

In reactie op vragen van Ton Elias (VVD) zegde Dekker toe dat de analyses van de ACM openbaar zullen zijn.

Tempo gevraagd

Kees Verhoeven (D66), die twee jaar geleden de noodzaak van een verbeterde toets agendeerde, drong bij Dekker wel aan tot spoed.
De staatssecretaris heeft toegezegd het wetsontwerp binnen een half jaar ter consultatie voor te leggen.