Europese Commissie inventariseert gevolgen btw-verlaging

In voorbereiding op aanpassing van de Btw-richtlijn om het verlaagde tarief op digitale uitgeefproducten mogelijk te maken, zijn stakeholders bevraagd.

NDP Nieuwsmedia heeft onder de vlag van zowel het NUV als News Media Europe deelgenomen aan de consultatie van de Europese Commissie. De Commissie inventariseert met de consultatie de verwachte gevolgen van de mogelijkheid om op ‘e-publicaties’, waaronder digitale kranten, het verlaagde btw-tarief te mogen toepassen.

De Europese Btw-richtlijn verbiedt op dit moment het toepassen van het verlaagde tarief op digitale nieuwsproducten. De consultatie levert de Commissie nadere onderbouwing voor het wijzigingsvoorstel. Naar verwachting presenteert de Commissie het wijzigingsvoorstel in december.

Toekomstbestendige oplossing

Belangrijke vraag in de consultatie is hoe e-newspapers en e-periodicals zouden moeten worden afgebakend, omdat de Commissie wil voorkomen dat alle willekeurige digitale content aanspraak kan maken op het verlaagde btw-tarief.

Via het NUV en News Media Europe pleit NDP Nieuwsmedia voor een toekomstbestendige herziening van de richtlijn die rekening houdt met voortschrijdende technologische ontwikkelingen: de nu aangekondigde aanpassing van de richtlijn moet niet alleen de digitale nieuwsproducten van gisteren dekken, maar ook die van morgen.

Geen Europese definities

Het NUV zet in zijn consultatiebijdrage in op het op nationaal niveau fiscaal afbakenen van de begrippen e-books, e-newspapers en e-periodicals. Omdat de fiscale situatie sterk verschilt per lidstaat en grensoverschrijdende verkopen van Nederlandstalige uitgeefproducten marginaal zijn, bestaat er geen noodzaak voor Europese definities. Het geeft de lidstaten bovendien meer vrijheid in de btw-heffing, waar ook de Tweede Kamer onlangs toe opriep.

De aangekondigde aanpassing van de Btw-richtlijn wordt door Nederland van harte ondersteund.