Strengere markttoets voor nieuwe diensten BBC

Voortaan bepaalt Ofcom of de markttoets moet worden uitgevoerd en neemt deze ook de eindbeslissing over het wel of niet toestaan van diensten van de BBC.

Uit de plannen voor het nieuwe BBC Charter, die de Britse regering onlangs presenteerde, blijkt ook dat de markttoets voortaan wordt uitgevoerd bij wijzigingen van bestaande diensten bij de BBC.

De bevoegdheden van de Ofcom, de Britse communicatietoezichthouder, worden versterkt ten koste van BBC Trust, het hoogste orgaan van de BBC.
De Britse regering had de indruk dat BBC Trust nieuwe diensten van de BBC te vaak goedkeurde, ondanks zorgen over de verwachte marktimpact.

De regering gaat nu reacties van belanghebbenden en het parlement op de plannen verzamelen en zal binnen enkele maanden een conceptversie van het nieuwe BBC Charter presenteren. Na goedkeuring zal deze op 1 januari 2017 in werking treden.

Beter onderscheiden van commercieel aanbod

Kijkcijfers moeten minder belangrijk worden voor de BBC. ‘Populariteit moet niet de enige maatstaf van succes zijn,’ zei verantwoordelijk minister John Whittingdale bij de presentatie van de plannen.
‘De BBC moet voortaan niet alleen informeren, onderwijzen en amuseren, maar ook onderscheidend zijn.’

Op internet is de BBC marktleider, zonder dat het aanbod zich onderscheidt van het nieuwsaanbod van private nieuwsorganisaties.
Daarom verzoekt de regering de BBC om een meer onderscheidend online aanbod. De BBC moet zich minder richten op ‘soft-news’ en ‘tijdschriftachtig aanbod dat ook door andere media wordt aangeboden en nauwelijks bijdraagt aan de publieke taak.

Versterking private lokale en regionale journalistiek

Omdat regionale media klaagden dat de BBC vaak lokale en regionale verhalen overnam met slechts beperkte bronvermelding, kondigde de BBC aan de regionale journalistiek te stimuleren.

De BBC zal 150 journalisten aannemen die bij lokale en regionale private media gaan werken. De BBC mag vervolgens ook gebruik maken van de content die zij produceren. Daarnaast mogen lokale nieuwswebsites video’s en audio van de BBC gebruiken.