Wiebes wacht op voorstel voor verlaagd btw-tarief digitale media

Staatssecretaris Wiebes houdt druk op de Europese Commissie om toepassing van het verlaagde btw-tarief op digitale media mogelijk te maken.

Naar aanleiding van vragen die Carola Schouten (ChristenUnie) en Elbert Dijkgraaf (SGP) tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2016 stelden, schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) dat hij zich blijft inspannen voor wijziging van de Btw-richtlijn.

Dit lijkt de enige manier waarop digitale media duurzaam kunnen worden belast tegen het verlaagde tarief van 6% btw.

Europese Commissie aan zet

Schouten en Dijkgraaf vroegen Wiebes naar de voorbereidingen die Nederland in het kader van het EU-voorzitterschap treft om een verlaagd btw-tarief voor digitale media te realiseren.

Wiebes schrijft dat btw-tarieven voor onder andere digitale publicaties deel zullen uitmaken van de voorstellen die de Commissie in de loop van 2016 zal doen voor modernisering van de btw.

Omdat lidstaten geen initiatiefrecht hebben, kan Nederland geen vooruitgang boeken zolang de Europese Commissie niet met een voorstel komt, bericht Wiebes aan de Kamer. Hij zegt toe dat Nederland als (aanstaand) voorzitter de contacten met de Commissie gebruikt om druk op deze kwestie te houden.