Impact wijziging Mediawet beperkt door steun CDA en ChristenUnie

De wijzigingen om de publieke omroep toekomstbestendig te maken zijn minder vergaand dan staatssecretaris Dekker aanvankelijk van plan was.

Amusement (‘verstrooiing’) verdwijnt weliswaar uit de taakopdracht, maar blijft toegestaan als middel om het publiek te bereiken. Ook ontbreken in de nieuwe Mediawet garanties dat externe partijen in de praktijk daadwerkelijk toegang krijgen tot het bestel.

Door deze afzwakking van de oorspronkelijke plannen van Dekker kon het wetsvoorstel rekenen op de steun van CDA en ChristenUnie, uitgesproken voorstanders van de ledengebonden omroepen.

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag in met de gewijzigde Mediawet. Door de brede steun voor het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kan Dekker ook in de senaat op een meerderheid rekenen.

Omroepen houden hun positie en macht

Kees Verhoeven (D66) vreest dat er met de gewijzigde Mediawet niets zal veranderen. ‘Er blijft evenveel amusement en het omroepbestel gaat alleen op papier open voor buitenproducenten’, zei hij tijdens het plenaire debat over de wetswijziging van afgelopen donderdag.
Volgens Verhoeven behouden de omroepen hun positie en macht.

Belang nieuwsvoorziening in de regio

Tijdens het debat uitten veel partijen hun zorgen over de nieuwsvoorziening in de regio. Dekker erkende de zorgen, maar hield vast aan zijn geplande bezuinigingen bij de regionale publieke omroepen. Hij rekent erop dat deze bezuinigingen niet ten koste gaan van de redacties.

Dekker zal in het voorjaar van 2016 een wetsvoorstel indienen over de nieuwe structuur bij de regionale publieke omroep. De Tweede Kamer stemde voor een motie van Pieter Heerma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) die waarborgt dat de regionale publieke omroepen redacties op provinciaal niveau behouden.

Nog geen verankering markttoets nieuwe diensten

Dekker zou voorafgaand aan het plenaire debat een vergelijkend onderzoek over de markttoets voor nieuwe diensten van de publieke omroep aan de Kamer sturen. Omdat de staatssecretaris zijn beleidsreactie nog niet gereed heeft, zal dat op korte termijn gebeuren.

Verhoeven vroeg tijdens het debat naar de stand van zaken rond dit onderzoek. Martin Bosma (PVV) adresseerde eveneens de noodzaak van een markttoets. Hij bepleitte een expliciete rol voor de ACM in de toets.

Dekker zei toe dat hij het onderzoek over de markttoets en zijn reactie daarop voor het debat over de mediabegroting (16 november) zal toesturen. Tijdens dat debat wil hij nader van gedachten wisselen met de Kamer over de markttoets.