Ruimte voor journalistiek bij opening van het publieke bestel

Vanaf 2016 kunnen externe producenten programmavoorstellen indienen voor programmering bij de publieke omroep.

Dat kunnen ook voorstellen op het terrein van nieuws, sport en evenementen zijn.

Dat schrijft staatssecretaris Dekker (Media) in antwoord op Kamervragen over de toekomstvisie van het publieke bestel. ‘Als externe partijen vernieuwende voorstellen hebben om de bestaande nieuwsvoorziening en het journalistiek aanbod te versterken en pluriformer te maken, kan de NPO besluiten om met hen in zee te gaan.’

De staatssecretaris schrijft dat niet alle inhoud voor externe productie geschikt is, in het bijzonder de 24-uurs nieuws- en sportvoorziening zoals de NOS die als taakorganisatie verzorgt. Daarmee sluit hij toch een domein van de publieke taakopdracht uit voor externe producenten. In lijn met de studie van SEO Economisch Onderzoek ziet NDP Nieuwsmedia daarvoor geen principiële of praktische reden.

Dekker werkt momenteel de opening van het bestel uit in een wetsontwerp, dat dient hij voor de zomer bij de Tweede Kamer in.