ENPA en UBP veroordelen Bulgaars machtsmisbruik tegen de pers

ENPA (European Newspapers Publishers’ Association) en de Bulgaarse Uitgeversunie UBP maken zich ernstige zorgen over de persvrijheid nadat financieel toezichthouder FSC enkele uitgevers forse boetes heeft opgelegd.

In een persbericht stellen ENPA en de UBP dat de boetes die Economedia (ongeveer 82.000 euro) en Alpiko Publishing (ongeveer 50.000 euro) zijn opgelegd niet beogen de financiële markt te beschermen, maar kritische media aan banden te leggen.

De boetes zijn een reactie op kritische artikelen over de toezichthouder en zijn een vorm van machtsmisbruik tegen de pers, stellen ENPA en UBP. De toezichthouder is inmiddels ook onderzoeken gestart tegen twee nieuwswebsites.

ENPA noemt de hoge boetes strijdig met de waarborgen voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de Verordening Marktmisbruik en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.