Financiële impuls voor transitie uitgeverijbedrijven

Het Agentschap van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de definitieve beschikking afgegeven voor het Sectorplan Uitgeverijbedrijf.

Het sectorplan behelst een financiële impuls van 12 miljoen euro voor maatregelen op het terrein van werkgelegenheid in het uitgeverijbedrijf.

Door een sterke daling van oplagecijfers, advertentie-inkomsten en consumenten- bestedingen kampt de uitgeefsector met arbeidsmarktproblemen.

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op verzoek van de lidbedrijven het initiatief genomen voor een sectorplan voor het uitgeverijbedrijf.

De maatregelen in dit sectorplan betreffen onder meer werk-naar-werktrajecten, scholing en duurzame inzetbaarheid op lange termijn en vormen een aanvulling op reeds bestaande voorzieningen. Doel van het sectorplan is om de problemen in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Gezamenlijk willen werkgevers en werknemers zich maximaal inspannen om bij te dragen aan een succesvolle transitie van het uitgeverijbedrijf. Van de financiële impuls van ruim 12 miljoen euro is de helft afkomstig van het ministerie van SZW, de andere helft komt voor rekening van de uitgeverij- bedrijven.

Regeling cofinanciering sectorplannen

Het sectorplan vloeit voort uit de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ die minister Asscher (SZW) in het leven riep om de werkgelegenheid te stimuleren. In totaal is 590 miljoen euro beschikbaar gesteld aan deelnemende sectoren om activiteiten in 2014 en 2015, zoals van-werk-naar-werk-begeleiding en scholing, te cofinancieren.

Uitvoering sectorplan

Voor de uitvoering van het sectorplan wordt een projectorganisatie ingesteld, die onder leiding en toezicht van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf zal opereren.

NUV Academy organiseert op 14 oktober aanstaande een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden in de uitgeverijsector. Een uitnodiging daarvoor zal op korte termijn worden verstuurd.