Europese uitgevers waarschuwen Commissie in Google-zaak

De Europese uitgevers en hun brancheorganisaties zijn bezorgd dat de Europese Commissie koerst op een akkoord met Google in het mededingingsonderzoek.

De door Google gedane toezeggingen lossen de mededingingsproblemen echter niet op. Daarvoor hebben de Europese uitgevers in een gezamenlijke reactie gewaarschuwd. Het brede collectief van uitgevers heeft de Europese Commissie verzocht om de door Google gedane toezeggingen af te wijzen.

De toezeggingen stoppen het misbruik van Googles marktpositie door eigen diensten te promoten niet. Bovendien zou een schikking het huidige quasimonopolie voor online zoeken – dat concurrentie, innovatie en keuzevrijheid beperkt – legitimeren.

NDP Nieuwsmedia steunt het verzoek aan de Europese Commissie om na twee jaar van vruchteloze onderhandelingen de traditionele route voor mededingingszaken te bewandelen en met een verbod de mededingings- problemen op te lossen.