ENPA vraagt Juncker om sterke mediacommissaris

ENPA verzoekt Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, om een sterke commissaris met een specifieke verantwoordelijkheid voor media aan te stellen.

Dat schrijft ENPA-voorzitter Ivar Rusdal in een brief aan Juncker.

Juncker neemt het voorzitterschap op 1 november over van José Manuel Barroso. Over de verdeling van dossiers over de verschillende portefeuilles van de nieuwe commissarissen wordt echter al gesproken. In de pers wordt de aanstelling van een mogelijke ‘internetcommissaris’ gesuggereerd.

ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) verzoekt Juncker nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het Europese auteursrecht in de portefeuille interne markt te houden.

ENPA noemt in de brief drie aandachtsgebieden voor de nieuwe Europese Commissie die voor de nieuwssector van het grootste belang zijn; de toekomst van het Europese auteursrecht, het btw-tarief op digitale nieuwsmedia en het onderzoek van de Europese Commissie naar het misbruik van marktdominantie door Google.