Ook nieuwe staatssecretaris wacht op Brussel voor btw-oplossing

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) geeft geen blijk van een gewijzigde visie op de aanpak van het discriminatoire onderscheid in btw-tarief voor digitale nieuwsmedia en e-books.

Nederland blijft in afwachting van de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie. Dat blijkt uit het antwoord van de staatssecretaris op de kritische vragen die CDA Kamerleden Omtzigt en Heerma eerder deze maand stelden.

Steeds meer Europese landen voeren de druk op in de discussie over een laag btw-tarief voor digitale nieuwsmedia en e-books als gevolg van trage Europese besluitvorming. Een verlaagd btw-tarief op digitale media stimuleert pluriformiteit en innovatie.

Frankrijk, Luxemburg en België hanteren, tegen de Europese btw-regelgeving in, het lage btw-tarief op digitale nieuwsmedia en/of e-books. Ook Duitsland besloot zich recent nadrukkelijk in deze Europese discussie te mengen. Met zijn antwoorden bevestigt Wiebes, dat Nederland nog niet bereid is zo ver te gaan.