Kritische Kamervragen over btw op digitale nieuwsmedia

CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Pieter Heerma hebben staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag kritische vragen gesteld over het btw-tarief op nieuwsmedia.

België, Luxemburg en Frankrijk verlaagden recent de btw-tarieven op digitale nieuwsmedia en/of ebooks. Duitsland verklaarde zich in een persbericht voorstander van een laag btw-tarief op deze producten. Een verlaagd btw-tarief op digitale nieuwsmedia stimuleert de pluriformiteit, onafhankelijkheid en innovatie van nieuwsmedia.

In Nederland geldt voor digitale nieuwsmedia het standaardtarief (21 procent). Omtzigt en Heerma vragen de staatssecretaris hoe hij ervoor gaat zorgen dat digitale nieuwsmedia en ebooks ‘eindelijk onder het verlaagde tarief gaan vallen.’

De staatssecretaris wordt ook gevraagd naar de prejudiciële vraag die aan het Europees Hof in Luxemburg is voorgelegd. In deze zaak is terecht gesteld dat boeken en ebooks in essentie gelijk zijn, er wordt alleen gebruik gemaakt van verschillende informatiedragers.

Beantwoording van de vraag zou kunnen leiden tot een gelijkstelling van het btw-tarief tussen print en digitaal. De Kamerleden roepen de staatssecretaris op samen met andere lidstaten aan te dringen op een snelle beantwoording van de prejudiciële vraag.

Motie Peters

In 2012 nam de Tweede Kamer de motie van Kamerlid Peters aan die de regering opriep zich in Europa sterk te maken voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken. Omtzigt en Heerma vragen de staatssecretaris welke acties Nederland in de EU heeft ondernomen sinds deze motie.

Europese btw-richtlijn

Het verlagen van het btw-tarief op digitale nieuwsmedia en ebooks is op dit moment in strijd met de Europese btw-richtlijn. Voor de verlaging van het btw-tarief is unanieme steun van de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten nodig. Toch gaat de Belgische regering op dit moment akkoord met 0 procent btw op digitale dagbladabonnementen.

In Frankrijk is de btw op online nieuwsmedia onlangs verlaagd tot 2,1 procent, ondanks de inbreukprocedure. Hoewel Luxemburg door de EU voor het Europees Hof is gesleept, wordt het btw-tarief van 3 procent op digitale nieuwsmedia en ebooks voorlopig gehandhaafd.