Staatssecretaris Dekker kondigt onderzoeken aan

Zowel de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) als het Stimuleringsfonds voor de Pers gaat onderzoek doen naar de stand van de journalistiek.

Staatssecretaris Dekker (Media) heeft daartoe opdracht gegeven. In het najaar zal Dekker de onderzoeken gebundeld aan de Tweede Kamer aanbieden.

Eind 2013 zegde Sander Dekker toenmalig mediawoordvoerder van de PvdA-fractie Martijn van Dam een nieuw onderzoek toe naar de toekomst van de journalistiek. De aankondiging van vervolgonderzoek kenmerkt de verlegenheid waarin de overheid zich op het terrein van de journalistiek bevindt.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris nu de onderzoekskaders uitgewerkt.

Korte analyse van de RMO

De RMO zal op basis van eerdere adviezen een analyse maken van de stand van de journalistiek en de maatschappelijke informatievoorziening. Wat betekenen de veranderingen in het medialandschap voor de mate waarin burgers geïnformeerd zijn? Wat is daarbij het belang van formele en informele nieuwsbronnen?

In de analyse zal bijzondere aandacht uitgaan naar de publieke verantwoording van media, de rol van de burger als nieuwsproducent en het bewaken van de vrijheid van media.

Stimuleren van innovatie

Omdat de toekomstbestendigheid van de nieuwsvoorziening voor een groot deel afhankelijk is van het succes van innovatie, zullen onder verantwoordelijkheid van het Stimuleringsfonds voor de Pers daarnaast de best practices uit andere landen worden geïnventariseerd. Centrale vraag daarbij is welk overheidsbeleid het meest behulpzaam is.

In het onderzoek wordt ook de internationale beleidspraktijk rond media-eigendom bekeken.

Praktijkgericht onderzoek naar toekomstscenario’s

Een derde onderzoek spitst zich toe op het opstellen van integrale toekomstscenario’s waaraan journalistieke ondernemers hun innovatieplannen kunnen toetsen.

In de scenario’s komen de financiële modellen voor productie, aggregatie en distributie van nieuws aan de orde, de rol van de verschillende actoren in de nieuwsproductie en de relevantie van nieuws als deel van de totale mediaconsumptie.

Steun voor nieuw samenwerkingsproject

Sander Dekker zet in de brief aan de Kamer opnieuw in op samenwerking in de regio. Het Stimuleringsfonds voor de Pers zal binnenkort oproepen om voorstellen in te dienen voor regionale mediasamenwerking. Eén voorstel zal door het fonds worden gesteund. Die samenwerking moet resulteren in een gezamenlijk fysiek onderkomen.

Ook de Raad voor Cultuur is gevraagd advies te geven over regionale samenwerking. In zijn beleidsreactie op dat advies zal de staatssecretaris voor de zomer nader ingaan op regionale journalistiek.