Nieuwsuitgevers bereiken overeenstemming over gemeentelijke knipselkrant

Nieuwsuitgevers hebben met de gemeente Rotterdam overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het opnemen van nieuwsartikelen in de gemeentelijke knipselkrant.

De nieuwsuitgevers werden daarbij vertegenwoordigd door CLIP (Copyright Licentie en Incassobureau PRO, onderdeel van Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie). CLIP bemiddelde tussen de Gemeente Rotterdam en nieuwsdatabank LexisNexis. Dit resulteerde in een vierjarige overeenkomst tussen LexisNexis en de gemeente Rotterdam.

Met de knipselkrant brengt de gemeente Rotterdam bestuur, raadsleden, fracties en medewerkers op de hoogte van relevante ontwikkelingen en nieuwsberichten over de gemeente. NDP Nieuwsmedia spande in 2011 een rechtszaak aan tegen de provincie Flevoland die zonder een vergoeding te betalen nieuwsartikelen overnam in knipselkranten.

In hoger beroep oordeelde het Hof toen dat, indien er een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt, het zonder vergoeding overnemen van nieuwsartikelen die auteursrechtelijk beschermd zijn, in strijd is met het auteursrecht.

Terwijl auteursrechten in het bedrijfsleven steeds vaker worden gerespecteerd, blijkt dat een aantal overheden nog niet beschikken over licenties. De gemeente Rotterdam geeft nu het voorbeeld hoe dit goed geregeld kan worden.

CLIP voert namens de uitgevers een aantal regelingen uit waardoor gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot het materiaal dat door uitgevers en auteurs is gecreëerd.

Het uitgangspunt is dat gebruikers zonder veel administratieve lasten content kunnen gebruiken in interne nieuwsvoorzieningen (papier en digitaal) en rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.