Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de geschriftenbescherming is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met de inwerkingtreding van de wet verdwijnt de bescherming van geschriften zonder ‘oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker’.

Momenteel zijn deze zogenaamde ‘niet-oorspronkelijke’ werken niet auteursrechtelijk beschermd, maar genieten zij ‘geschriftenbescherming’. Deze bescherming ziet zowel op databanken (die niet beschermd zijn onder de Databankenwet) als op ‘overige geschriften’ (zonder eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker).

De beschermingsomvang van de geschriftenbescherming is niet gelijk aan de reguliere bescherming die door de Auteurswet wordt geboden. Uit de jurisprudentie volgt dat per geval moet worden bekeken welke bescherming aan de geschriftenbescherming kan worden ontleend.

Nieuwsexceptie

In het verlengde van de afschaffing wordt ook artikel 15 van de Auteurswet (de nieuwsexceptie) aangepast. De nieuwsexceptie regelt – kort gezegd – dat het overnemen van nieuwsberichten door media is toegestaan, tenzij de bron een auteursrechtvoorbehoud heeft gemaakt.

In de praktijk heeft dit artikel een beperkte betekenis, doordat vrijwel alle media een auteursrechtvoorbehoud maken. Het artikel bepaalt nu nog dat een auteursrechtvoorbehoud niet kan worden gemaakt ten aanzien van ‘overige geschriften’.

Met het verdwijnen van de geschriftenbescherming verliest deze bepaling zijn functie, omdat ‘niet oorspronkelijke’ werken überhaupt geen bescherming meer genieten.

Consultatie

Op de internetconsultatie over het voorontwerp eerder dit jaar zijn slechts zes reacties ingestuurd. Uit deze consultatie blijkt dat het belangrijkste gevolg van de afschaffing van de geschriftenbescherming lijkt te zijn dat het lastiger wordt om programmagegevens te beschermen tegen overname.

De Raad van State constateert dat (uit bijvoorbeeld het advies van de Commissie Auteursrecht) niet is gebleken dat zwaarwegende economische redenen zich tegen de afschaffing van geschriftenbescherming verzetten.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de procedurevergadering van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 27 november wordt bepaald hoe de behandeling in de Kamer zal plaatsvinden. Het doel van de regering is om het wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking te laten treden.