Opstelten dreigt met wetsontwerp persvrijheid aan te tasten

Het op zwart zetten van nieuwssites, het inbreken in computers van journalisten, het verbieden van het gebruik van verborgen camera’s in niet-openbare ruimtes en het minder vaak toestaan van publicatie van gestolen informatie.

Die instrumenten heeft justitie tot haar beschikking als het wetsontwerp Computercriminaliteit III daadwerkelijk in wetgeving wordt omgezet. Een collectief van journalistieke belangenorganisaties heeft minister Opstelten gewaarschuwd voor de consequenties van de wet.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) publiceerde in mei het wetsontwerp Computercriminaliteit III dat vergaande bevoegdheden geeft aan de officier van justitie en de politie. Zo biedt het wetsontwerp onder andere de mogelijkheid aan justitie om ‘terug te hacken’, een voorstel dat tot veel publiciteit leidde.

Tot 1 juli kunnen burgers en belanghebbenden reageren op de plannen van de minister.

Consultatiebijdrage

NDP Nieuwsmedia heeft samen met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en het Persvrijheidfonds een consultatiebijdrage opgesteld. Daarin is forse kritiek geuit op het wetsontwerp dat de persvrijheid aantast.

In de ogen van dit collectief van journalistieke belangenorganisaties moet het wetsontwerp in ieder geval op de volgende vier punten worden aangescherpt:

  1. waarborgen opnemen voor een zorgvuldige toetsing door de rechter-commissaris, omdat techniek en actualiteit tot overhaaste beslissingen kunnen leiden
  2. het uitbreiden van de ‘uitzondering algemeen belang’ (waarop de journalistiek een beroep kan doen bij het publiceren van gestolen informatie) naar alle onderdelen van de wet
  3. het ontoegankelijk maken van websites beperken tot situaties waarin ernstig vermoeden van schuld aan ernstige misdrijven bestaat
  4. waarborgen opnemen tegen het nodeloos ontoegankelijk houden van informatie