Sander Dekker maakt geen werk van integraal mediabeleid

De aangekondigde toekomstverkenning over de publieke omroep en de verkenning over de schrijvende pers blijven twee gescheiden trajecten.

Dat zei staatssecretaris Sander Dekker (VVD, media) gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer over het mediabeleid.

Eind vorig jaar kondigde staatssecretaris Dekker een toekomstverkenning aan die belangrijke vragen over de publieke omroep moet beantwoorden. De verkenning moet onder meer duidelijkheid scheppen over de invulling van de bezuiniging van 100 miljoen euro die in het regeerakkoord is opgenomen.

Op verzoek van Kees Verhoeven (D66) zegde de staatssecretaris toen ook toe de overlap op internet tussen publieke en private aanbieders in de verkenning te betrekken. Daarnaast initieert de staatssecretaris een traject over de schrijvende pers, eveneens onderdeel van het mediabeleid.

Wel convergentie, geen gebundelde aanpak

Gisteravond pleitte Kees Verhoeven voor een gebundelde aanpak van beide verkenningen. Mediapartijen die vroeger op gescheiden platforms opereerden, zijn in het huidige medialandschap immers rechtstreekse concurrenten.

Hoewel staatssecretaris Dekker erkent dat mediumtypen convergeren, vindt hij de publieke omroep en de pers toch gescheiden sectoren waarvoor twee gescheiden verkenningen noodzakelijk zijn.

Die opvatting botst met het integrale mediabeleid, waarmee OCW naar eigen zeggen vorig jaar een start maakte bij de voorgenomen fusie van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Nu zich opnieuw een concrete mogelijkheid aandient om het integrale mediabeleid gestalte te geven, laat Dekker die kans onbenut.

Verhoeven zei een politieke strategie te vermoeden, waarbij de staatssecretaris vragen bewust in stukjes opknipt. Het risico bestaat nu dat in beide verkenningen de concurrentie tussen publieke en private nieuwsmedia wordt vermeden.

Jasper van Dijk (SP) vroeg de staatssecretaris expliciet NDP Nieuwsmedia bij de toekomstverkenning over de publieke omroep te betrekken.

Afbakening van taakopdracht publieke omroep

Matthijs Huizing (VVD) stelde de huidige brede taakopdracht van de publieke omroep aan de orde. Als gevolg van de brede taakopdracht besteedt de publieke omroep middelen aan zaken waarvan je je kunt afvragen of daarvoor publiek geld nodig is, zo betoogde Huizing.

Nu er extra bezuinigingen op stapel staan, is het nog belangrijker om de taakopdracht van de publieke omroep helder af te bakenen.